Příroda na dotek (MŠ)

Program je určen dětem z MŠ
Cílem tohoto výukového programu je komplexně rozšířit znalosti v oblasti přírodních věd a environmentální výchovy, povědomí o ekologii a životním prostředí zaměřeného na flóru a na faunu. Dáleak podpoření kladného vztahu k přírodě pomocí klasických metod práce od vysvětlování, předvádění, pozorování až po praktickou exkurzi zoo, botanické zahrady či stanice, kde se starají o poraněná zvířata naší fauny. Chceme umožnit dětem doplňovat znalosti z oblasti přírodních věd a dále je rozvíjet zajímavou a zábavnou formou. Umožnit účastníkům vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi a objevovat tak samostatně přírodní zákonitosti. Dále umožnit účastníkům přímý kontakt se zvířaty a rozvíjet a upevňovat vztah k přírodě. Program je koncipován na 16 vyučovacích hodin, které jsou dále rozděleny do 8 bloků po 90 minutách.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Příroda na dotek včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie