Příroda na dotek III (3. - 5. ZŠ)

Program je určen žákům 3. – 5. ročníku ZŠ Cílem tohoto výukového programu je komplexně rozšířit znalosti v oblasti přírodních věd a
environmentální výchovy, povědomí o ekologii a životním prostředí zaměřeného na flóru a na faunu. Dále pak podpoření kladného vztahu k přírodě pomocí klasických metod práce od vysvětlování, předvádění, pozorování až po praktickou exkurzi zoo, botanické zahrady či stanice, kde se starají o poraněná zvířata naší fauny. Chceme umožnit dětem doplňovat znalosti z oblasti přírodních věd a dále je rozvíjet zajímavou a zábavnou formou. Umožnit účastníkům vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi a objevovat tak samostatně přírodní zákonitosti. Dále umožnit účastníkům přímý kontakt se zvířaty a rozvíjet a upevňovat vztah k přírodě.
Program je složen z 16 hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut). Program je dělen do 5 bloků.
1. blok – Příroda na dotek – 5 vyučovací hodiny
2. blok – Rostliny a zvířata na dotek – 5 vyučovacích hodin
3. blok – Exkurze do botanické a zoologické zahrady – 2 vyučovací hodiny
4. blok – Reflexe po exkurzi, životní prostředí – 3 vyučovací hodiny
5. blok – Příroda na dotek – 1 vyučovací hodina

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Příroda na dotek III včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie