Průzkumníci přírody (1. - 2. se SVP, ZŠ)

Vzdělávací program je určen pro žáky 1. – 2. tříd se SVP Základních škol, kteří se vzdělávají podle §16/9. Výukový program je rozdělen na čtyři tematické okruhy, které se dělí na jednotlivé měsíce roku. V jednotlivých měsících se zaměříme na zkoumání přírody v přirozeném rytmu roku:

  • Podzim – barvy přírody, podzim v lese a na zahradě, migrace zvířat, poznávání některých druhů listnatých a jehličnatých stromů, jejich plodů a využití
  • Zima – zimování zvířat, co dělají, když nespí, jak přezimují rostliny, stopy zvěře, přikrmování lesní zvěře
  • Jaro – probouzení přírody, jarní rostliny, klíčení a život rostlin, hospodářská zvířata a jejich mláďata
  • Léto – zrání plodů v sadech a zahradách, louky a pole v létě, aktivita a význam hmyzu, léto v lese 

Cílem tohoto výukového program je vést děti k ochraně přírody, zkoumáním a pozorováním rozvíjet jejich pozitivní vztah k přírodě. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky základní školy s minimálními výstupy, klademe si za cíl, aby podle svých individuálních možností získali při konkrétní činnosti i nové znalosti, které si upevní opakováním různých variant podobných činností. Výukový program je připraven do čtyř bloků v celkové dotaci 16 hodin. Každý blok má dvě témata, která trvají vždy dvě hodiny. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V každém bloku je počítáno s 30 minut dlouhou hygienickou přestávkou.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Průzkumníci přírody včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie