Průzkumníci přírody III (10 - 18 let se SVP, ZŠ)

Vzdělávací program je určen žákům ve věku 10-18 let speciálních tříd základních škol, které se vzdělávají podle ŠVP podle RVP pro SŠ pro II. díl. Výukový program je rozdělen na čtyři tematické okruhy, které se dělí na jednotlivé měsíce roku. V jednotlivých měsících se zaměříme na zkoumání přírody v přirozeném rytmu roku:

  • Podzim – barvy přírody, podzim v lese a na zahradě, migrace zvířat, poznávání některých druhů listnatých a jehličnatých stromů, jejich plodů a využití
  • Zima – zimování zvířat, co dělají, když nespí, jak přezimují rostliny, stopy zvěře, přikrmování lesní zvěře
  • Jaro – probouzení přírody, jarní rostliny, klíčení a život rostlin, hospodářská zvířata a jejich mláďata
  • Léto – zrání plodů v sadech a zahradách, louky a pole v létě, aktivita a význam hmyzu, léto v lese 

Cílem tohoto výukového program je vést děti k ochraně přírody, zkoumáním a pozorováním  rozvíjet jejich pozitivní vztah k přírodě. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky základní školy s minimálními výstupy, klademe si za cíl, aby podle svých individuálních možností získali při konkrétní činnosti i nové znalosti, které si upevní opakováním různých variant podobných činností.
Výukový program je připraven do čtyř bloků v celkové dotaci 16 hodin. Každý blok má dvě témata, která trvají vždy dvě hodiny. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V každém bloku je počítáno s 30 minut dlouhou hygienickou přestávkou.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Průzkumníci přírody III včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie