Zapomenuté řemeslo mlynář (MŠ)

Program je určen dětem z MŠ
Cílem výukového programu je seznámit děti s tradicí zapomenutého řemesla mlynářského v našem
kraji. Děti poznají jednotlivé stavební části mlýna, seznámí se s názvoslovím tohoto řemesla, poznají
jednotlivé druhy obilí a druhy mouky. Vyzkouší si i zpracování obilí v těsto a pečení pečiva. Na
soustavě mlýnků si prakticky vyzkouší sílu vody. Společně se naučí písničku s tématem voda a nazdobí
si kuchařskou zástěru.
Plánovaná hodinová dotace na tento výukový program je šestnáct vyučovacích hodin. Celý program
se skládá ze tří samostatných bloků: Z mlýna do kuchyně (6 vyučovacích hodin), Velikonoce v českém
mlýně (6 vyučovacích hodin), Historický mlýn na českém venkově (4 vyučovací hodiny). První a druhý
blok probíhá v interiérech. V místnostech probíhají poznávací, výtvarné a pracovní aktivity.
V tělocvičně probíhají taneční a sportovní činnosti. Třetí blok realizujeme v exteriéru, v objektu
vhodného blízkého historického vodního mlýna.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Zapomenuté řemeslo Mlynář včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie