Na křídlech vědy (MŠ)

Program bude zahájen návštěvou letiště s přednáškou pilota. Realizátoři seznámí děti s principem létání. Následuje vlastní výroba házedel v dílnách. Na výrobku budou demonstrovány základní principy fyziky a matematiky. Výrobky budou také namalovány dle vlastní fantazie jejich výrobců. Projekt bude zakončen soutěží v letových dovednostech.

Po absolvování výukového programu „Na křídlech vědy“ bude u účastníků vzbuzen zájem o tématiku létání a s ním spojených souvislostí. Někteří z nich se možná nadchnou pro nový koníček.

Výukový program je naplánován na 16 vyučovacích hodin, jež jsou rozdělené do 4 tematických bloků. Každý vyučovací blok trvá 4 vyučovací hodiny. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Uvedené čtyři bloky je možné realizovat ve čtyřech projektových dnech.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Na křídlech vědy včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Prezentace k programu