DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Příroda živá i neživá v regionu II (1. - 2. ZŠ)

Program obsahuje konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní žákům přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím přirozeném prostředí, vytváření a realizace aktivit prohlubujících vztah k místu a zapojení dětí do života komunity a do řešení environmentálních problémů v regionu.

Po absolvování výukového programu Příroda živá i neživá v regionu budou děti schopny vysvětlit, demonstrovat a realizovat některé přírodní pokusy a jevy. Budou mít povědomost, jak vyrobit některé vybrané druhy hmyzu z přírodnin či výtvarného materiálu. Dětem umožní výukový program rozvoj jemné motoriky, poznání života a zákonitostí ve hmyzí říši díky použité dětské literatuře, ilustracím a vyprávění.

Program je naplánován na 16 vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut). Je rozdělen do tří tematických bloků:

1. blok – 4 hodiny

2. blok – 9 hodin

3. blok – 3 hodiny

Program ke stažení:

Příroda živá i neživá v regionu II včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu

Také by vás mohlo zajímat:

 • Deissy slaví 29

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nové hudební lekce – klasická kytara, flétna pro pokročilé, trubka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevřený Klub Kontejner

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na kroužky 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ