DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Příroda živá i neživá v regionu III (3. - 5. ZŠ)

Program obsahuje konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní žákům přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím přirozeném prostředí, vytváření a realizace aktivit prohlubujících vztah k místu a zapojení dětí do života komunity a do řešení environmentálních problémů v regionu.

Po absolvování výukového programu Příroda živá i neživá v regionu budou žáci schopni vysvětlit, demonstrovat a realizovat některé přírodní pokusy a jevy. Budou mít povědomost, jak vyrobit některý vybraný hmyz z přírodnin či výtvarného materiálu. Žákům umožní výukový program rozvoj jemné motoriky, poznání života a zákonitostí ve hmyzí říši díky použité dětské literatuře, ilustracím a vyprávění.

Program je naplánován na 16 vyučovacích hodin. Je rozdělen do tří tematických bloků:

1. blok – 6 hodiny

2. blok - 7 hodin

3. blok - 3 hodiny

Program ke stažení:

Příroda živá i neživá v regionu III včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu

Také by vás mohlo zajímat:

 • Přihlašování na kroužky 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Převádění dětí ze škol

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 5. 10. do 1. 11. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ