DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Technika - Robotika a elektrotechnika II (6. - 7. ZŠ)

Cílem programu je představit žákům technický obor jako možnost zajímavého trávení volného času, studijní příležitosti, pracovního uplatnění a perspektivní budoucnosti formou interaktivního seznámení se základy digitalizace, robotiky a elektrotechniky.

Propojením teoretických a praktických činností jsou žákům rozšiřovány vědomostní i dovednostní kompetence žáků v technických oborech. Pro představení techniky žákům byly zvoleny obory: Legorobotika, Elektrotechnika, Arduino a CNC stroje. V robotice získávají žáci základní povědomí a programování a konstrukcí jednoduchých strojů. V elektrotechnice se jim propojují znalosti ze základní školy se základy elektrotechniky, v rámci, které se učí i dovednosti pájení. Robotiku a elektrotechniku jim následně propojujeme v rámci platformy Arduino, ve kterém sestaví jednoduchý elektrický obvod a naprogramují ho. CNC stroje jsou zde zvoleny jako praktická ukázka pomoci techniky člověku. Žáci si počítačově vymodelují model autíčka, který jim v závěru CNC stroj opravdu vyrobí.

Hodinová dotace je 16 hodin. Program je rozdělen do 4 bloků po 4 vyučovacích hodinách. Jednotlivé bloky jsou tematicky zaměřeny a jsou realizovatelné samostatně. Bloky na sebe navazují, proto nelze měnit jejich pořadí.

Program ke stažení:

Technika - robotika a elektrotechnika II včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Prezentace k programu

Také by vás mohlo zajímat:

 • Online přihlašování na víkendové ježdění

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 5. 10. do 1. 11. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Když přijede kovář

  VÍCE INFORMACÍ