Tradice v keramice III (3. - 5. ZŠ)

Odborným cílem souboru výukových programů je komplexně rozšířit znalosti v oblasti kulturních věd a výchovy k tradicím a povědomí o kulturním dědictví. Podpořit kladný vztah k tradicím regionu pomocí klasických metod práce od vysvětlování, předvádění, pozorování až po praktickou tvorbu z keramické hlíny, která je prioritním cílem tohoto projektu. Chceme umožnit žákům doplňovat znalosti z oblasti kultury a tradic v regionu a dále je rozvíjet zajímavou a zábavnou formou. Žáci si budou moci vyzkoušet teoretické znalosti v praxi a samostatně tak objevovat zákonitosti. Zprostředkujme žákům přímý kontakt s keramickou hlínou, seznámíme je s pracovními postupy, a tak rozvineme a upevníme jejich vztah k vlasti.

16 hodin celkem v rámci vzdělávacího programu, který je dále rozdělen do 4 bloků po 180 minutách, tedy čtyř vyučovacích hodinách po 45 minutách. Vzhledem k cílové skupině je to čas přiměřený k pozornosti žáků a pracovní náročnosti.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Tradice v keramice III včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu