DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Vánoční tradice v Čechách (MŠ)

V tomto vzdělávacím programu se zaměříme na poznávání tradic a kultur. Důraz bude kladen na uchování si vztahu k vlastní identitě, kultuře, tradicím a podpora zájmu dětí o specifika vlastního regionu, rozvoj estetického cítění a rozvoj pozitivního vztahu k výtvarnému umění, podpora vzdělávacích projektů zaměřených na poznávání historie, tradic a kultur.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je probudit v dětech touhu po poznání a udržování starých českých vánočních tradic.

Program je sestaven v rozsahu šestnácti vyučovacích hodin. Tyto jsou rozděleny do čtyř samostatných bloků:

1. Vánoční zvyky a tradice – 4 hodiny

2. Vánoční dárky – 3 hodiny

3. Vánoční stromečky – 5 hodin

4. Vánoční pečení – 4 vyučovací hodiny

Všechny bloky probíhají v interiéru. Většina z nich je v místnostech, pohybová aktivita v tělocvičně

Program ke stažení:

Vánoční tradice v Čechách včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Prezentace k programu

Také by vás mohlo zajímat:

 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Online přihlašování na víkendové ježdění

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ
 • Odměny z bodového systému

  VÍCE INFORMACÍ