Laminitida

Laminitida je onemocnění kopyt, při němž dochází k poklesu a rotaci kopytní kosti, a to v důsledku selhání závěsného aparátu lamel kopyta (lamely tvoří kopytní škáru a kopytní stěnu). 

Principů vzniku schvácení kopyt je hned několik, první je septický šok, dále hyperinzulinémie (zní to složitě, ale vše si vysvětlíme) a posledním je nadměrná zátěž končetiny. 

  • septický šok – může vzniknout ze zkaženého krmiva, ze zánětu někde v těle koně nebo ze zadrženého lůžka u klisen po porodu. 
  • hyperinzulinémie – jinými slovy zvýšená hladina inzulinu v krvi. Inzulin je hormon, který ovlivňuje hladinu cukru v krvi a jeho ukládání do tkání. K hyperinzulinémii dochází u koní s inzulinovou rezistencí (IR; obvykle jí trpí primitivní plemena jako jsou cobové, huculové, connemary a další), s cushingovým syndromem (hormonální onemocnění především starých koní), s equinním metabolickým syndromem (EMS) anebo po podání injekcí s kortikosteroidy (při léčbě jiných onemocnění).
  • mechanické přetížení končetiny (nadměrná zátěž) – v našich podmínkách chovu k tomuto dochází především z přetížení jedné končetiny při léčbě zranění jiné. Důvodem může však být i nadměrná zátěž koně při ježdění (častý důvod vzniku laminitidy v rozvojových zemích).

Jak poznat, že má kůň laminitidu:

Typickým příznakem akutní fáze laminitidy je obrovská bolest kopyt, především v jejich přední části. Kůň se proto snaží chodit po patkách, a tak můžeme pozorovat postoj, který je pro laminitidu typický – kůň předsouvá přední končetiny před sebe, aby mohl stát na patkách a zadní končetiny sune pod břicho a přenáší na ně hodně váhy. Kůň s akutním schvácením kopyt se také nechce hýbat a často dojde k ulehnutí a odmítá vstát, typický je také silný puls v tepnách vedoucích do kopyta a kopyta hřejí. Do této fáze je však lepší vůbec nedojít, a tak, když na koni pozorujeme jiné změny jako je průjem, horečka, těžké dýchání, nechutenství a výtok z pochvy (u klisen po porodu), voláme ihned veterináře. 

 

 

 

První pomoc při schvácení kopyt:

  • Chlaďte kopyta, nejlépe rovnou ledovat.
  • Nenuťte koně k pohybu; pokud leží, nechte ho ležet.
  • Odstraňte z dosahu koně krmení a nabídněte mu vodu.
  • Zavolejte veterináře.
  • U nás na Zmrzlíku je potřeba hlavně ze všeho nejdřív vaše podezření hlásit komukoliv z vedoucích.

U případu pozdě řešené laminitidy může dojít k až k vyzutí kopyta nebo k chronické laminitidě, kdy dochází ke změnám na kopytě a kopytní kosti.