Víkendové a prázdninové služby

Víkendové služby – NOVÉ INFORMACE:

Začátečníci a pokročilí již mohou navštěvovat víkendové služby a zapisují se na ně na nástěnku u knihy příchodů/odchodů.

Každý člen je již plně samostatný a dodržuje pravidla víkendových služeb.

Pravidla zapisování služeb

 • maximální počet víkendových členů je 10, a pokud za pololetí člen odchodí 8–10 víkendových dní, může se zůčastnit našich oddílových závodů
 • zapisujete se každý jednotlivě do knihy příchodů/odchodů jako přes týden na kroužek
 • služba pro začátečníky od 9.00–18.00
 • služba pro pokročilé od 7.30–18.30
 • dřívější odchod je možný pouze po domluvě s víkendovými vedoucími
 • velmi apelujeme na dodržování všech pravidel víkendových služeb
 • zapisovat se můžete MAXIMÁLNĚ na 5 víkendových služeb dopředu!

 

Prázdninové služby:

Pravidla zapisování služeb pro LETNÍ SLUŽBY

 • nezapisovat se mimo tečky – dorazit navíc můžete, ale může se stát, že nepůjdete jezdit!
 • čas příchodu pro začátečníky 9–18.00, pokročilí 7.30–18.30.
 • možnost dřívějšího odchodu pouze po domluvě s táborovým vedoucím, bez nároku na ježdění.
 • služba od po–ne = 3x v týdnu ježdění, služba od po–pá = 2x v týdnu ježdění, kratší služba – 1x ježdění.
 • v případě, že nemohu dorazit na službu, kterou mám zapsanou a najdu za sebe náhradu!!!
 • v případě nemoci se omluvím (zmrzlik@ddmpraha.cz, 222 333 808)