Centrum pro předškolní děti

Pestrý program všestranně rozvíjí osobnost dětí a je přizpůsoben jejich věku. Zahrnuje činnosti výtvarné i hudební výchovy, procvičení pohybových dovedností, rozvoj slovní zásoby i vyjadřovacích schopností, hru individuální i ve skupině.
Individuální přístup – skupinka do 15 dětí umožňuje optimální rozvoj každého dítěte.
Doplňkový program v ceně: 1x měsíčně divadlo nebo výlet, výtvarná dílna, 1x týdně logopedická prevence vedená spec. pedagogem.

Program probíhá bez přítomnosti rodičů.

K docházce jsou přijímány děti od tří let (případně i ty, které dosáhnou tří let do prosince školního roku) se základními návyky (bez plenek) a schopností sebeobsluhy s dopomocí při jídle a oblékání.

CPD Klubu Klamovka podporuje všeobecný rozvoj dětí: pravidelné cvičení, tanečky, výtvarné a další rukodělné aktivity, prvky jógy, drobná motorická cvičení. Jednou týdně dochází logopedický preventista a zábavnou formou procvičuje s dětmi správnou výslovnost. Každý měsíc probíhají výtvarné dílny vedené odbornou lektorkou. Divadelní představení navštěvují děti také jednou za měsíc. Během školního roku pořádáme i malé výlety do okolí (vždy s aktivním tematickým programem: Vánoce, zvířátka...). Vzdělávací aktivity probíhají formou projektů (lidské tělo, barvy, zvířata v lese...)

Děti chodí denně ven, využíváme okolní park Klamovka k procházkám a organizovaným hrám, pro volnou hru je určeno naše dětské hřiště.

Cena: 2.300 Kč/měsíc (neposkytujeme stravování, děti musí mít vlastní svačinu).

Vzhledem k zařazení CPD do zájmového vzdělávání nelze uplatnit zaplacené členství pro slevu na dani z příjmů.

Kontakt pro další dotazy, rezervaci místa a pro sjednání osobní návštěvy: Zora Marzuki (marzuki@ddmpraha.cz), 777 470 691

Možnost konzultace se speciálním pedagogem v případě zájmu rodičů.

Pro děti:

 3–5 let

Kdy:

 pondělí–pátek, 8.00–13.00

Kde: 

 Klub Klamovka

Cena:

 2.300 Kč/měsíc

Lektorky:

 Zora Marzuki, Alice Pochmanová

Kontakt:

 marzuki@ddmpraha.cz, pochmanova@ddmpraha.cz, tel.: 777 470 691

Podmínky přijetí do CPD:

  • věk 3 roky (pokud je volná kapacita, přijímáme i děti, které dovrší 3 let do prosince daného roku)
  • samostatnost a sebeobsluha v oblékání a jídle – s dopomocí pedagogů
  • zvládnuté hygienické návyky – dítě si řekne, chce-li na záchod
  • komunikační schopnosti – dítě reaguje na běžné pokyny a zákazy, požádá, řekne, co chce a co nechce
  • V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME DĚTI S PLENKAMI!
  • zdravotní způsobilost potvrzená dětským ošetřujícím lékařem
  • z bezpečnostních důvodů je dětem po dobu pobytu zakázáno nosit doplňky ohrožující zdraví dítěte samotného či jeho spolužáků

V případě přijetí k pravidelné docházce budeme vyžadovat během června:

  • závaznou přihlášku
  • úhradu za měsíc září (částka je nevratná – nevrací se ani v případě nenastoupení dítěte)
  • potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte

Program dne:

08.00–09.00  scházíme se, volná hra, individuální činnost
09.00–09.45  úklid hraček, kroužek, hlavní činnost dle vzdělávacího programu
09.45–10.30  hygiena, svačina
10.30–12.00  oblékání se na ven, pobyt venku, cvičení
12.00–12.30  hry, individuální činnost
12.30–13.00  vyzvedávání dětí

Doplňkový program (zahrnutý v ceně): logopedická cvičení, výtvarné dílny, divadelní představení (1x měsíčně), výlety