DDM hl. m. Prahy
Klub Klamovka
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Klub Klamovka

Centrum pro předškolní děti

Pestrý program všestranně rozvíjí osobnost dětí a je přizpůsoben jejich věku. Zahrnuje činnosti výtvarné i hudební výchovy, procvičení pohybových dovedností, rozvoj slovní zásoby i vyjadřovacích schopností, hru individuální i ve skupině.

Individuální přístup – skupinka do 15 dětí umožňuje optimální rozvoj každého dítěte

Doplňkový program v ceně: 1x měsíčně divadlo nebo výlet, výtvarná dílna, 1x týdně logopedická prevence vedená spec.pedagogem

K docházce jsou přijímány děti od tří let (případně i ty, které dosáhnou tří let do prosince školního roku) se základními návyky (bez plenek) a schopností sebeobsluhy s dopomocí při jídle a oblékání.

CPD Klubu Klamovka podporuje všeobecný rozvoj dětí: pravidelné cvičení, tanečky, výtvarné a další rukodělné aktivity, prvky jógy, drobná motorická cvičení. Jednou týdně dochází logopedický preventista a zábavnou formou procvičuje s dětmi správnou výslovnost. Každý měsíc probíhají výtvarné dílny vedené odbornou lektorkou. Divadelní představení navštěvují děti také jednou za měsíc. Během školního roku pořádáme i malé výlety do okolí (vždy s aktivním tematickým programem: Vánoce, zvířátka, ...). Vzdělávací aktivity probíhají formou projektů (lidské tělo, barvy, zvířata v lese...)

Děti chodí denně ven, využíváme okolní park Klamovka k procházkám a organizovaným hrám, pro volnou hru je určeno naše dětské hřiště.

Cena: 1500 Kč/měsíc (neposkytujeme stravování, děti musí mít vlastní svačinu)

Vzhledem k zařazení CPD do zájmového vzdělávání nelze uplatnit zaplacené členství pro slevu na dani z příjmů.

Kontakt pro další dotazy, rezervaci místa a pro sjednání osobní návštěvy: Zora Marzuki (marzuki@ddmpraha.cz), 777 470 691

 

Možnost konzultace se speciálním pedagogem v případě zájmu rodičů.

Pro děti:

 3–5 let

Kdy:

 pondělí–pátek, 7.45–13.00

Kde: 

 Klub Klamovka

Cena:

 1500 Kč/měsíc

Lektorky:

 Zora Marzuki, Alice Pochmanová

Kontakt:

 marzuki@ddmpraha.cz, pochmanova@ddmpraha.cz, tel.: 777 470 691

Podmínky přijetí do CPD:

 • věk 3 roky (pokud je volná kapacita, přijímáme i děti, které dovrší 3 let do prosince daného roku)
 • samostatnost a sebeobsluha v oblékání a jídle – s dopomocí pedagogů
 • zvládnuté hygienické návyky – dítě si řekne, chce-li na záchod
 • komunikační schopnosti – dítě reaguje na běžné pokyny a zákazy, požádá, řekne, co chce a co nechce
 • V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME DĚTI S PLENKAMI!
 • dítě musí být řádně očkováno (dle Zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění od 1. 1. 2015)

V případě přijetí k pravidelné docházce budeme vyžadovat během června:

 • závaznou přihlášku
 • úhradu za měsíc září 1500 Kč (částka je nevratná – nevrací se ani v případě nenastoupení dítěte)
 • potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a o řádně provedených očkováních (povinná očkování dle očkovacího kalendáře)

Program dne:

07.45–09.00 scházíme se, volná hra, individuální činnost
09.00–09.45 úklid hraček, kroužek, hlavní činnost dle vzdělávacího programu
09.45–10.30 hygiena, svačina
10.30–12.00 oblékání se na ven, pobyt venku, cvičení
12.00–12.30 hry, individuální činnost
12.30–13.00 vyzvedávání dětí

Doplňkový program (zahrnutý v ceně): logopedická cvičení, výtvarné dílny, divadelní představení (1x měsíčně)

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Hackuj jako profík!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nemáte možnost doma chovat krokodýla, poníka, klokana či varana?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Změny v klientském účtu

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pravidla bodového programu (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Možnost čerpání příspěvku - Aktivní město (Praha 5, Praha 6)

  VÍCE INFORMACÍ