DDM hl. m. Prahy
ŠESTKAfest
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
ŠESTKAfest
ŠESTKAfest

Aktuality

Audiopříběhy
Příběhy po telefonu pro naše babičky a dědečky. Výzva pro všechny divadelníky, čtenáře a vypravěče, která vznikla v době koronavirové pro potěchu sluchu i ducha.

Kontaktní formulář
ŠESTKAfest

Spojení