DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Stadion mládeže
přihlášení (kroužky, tábory)

CPD CipísekCentrum pro předškolní děti Cipísek je zájmový útvar pro děti ve věku 3–5 let.

Kapacita na školní rok 2017/18 byla naplněna. V současné chvíli přijímáme pouze náhradníky. Zájemci pište na cipisek@ddmpraha.cz

Kvalifikovaní a příjemní pedagogové vytvářejí pestrý program, který všestranně rozvíjí osobnost dítěte. Věnují se nejen pohybovým aktivitám (na stadionu, dětském hřišti a v přilehlých tělocvičnách), ale také výtvarným a hudebním činnostem. Součástí je i logopedická průprava.

Malá kapacita kolektivu (max. 15 dětí) umožňuje individuální přístup a snazší adaptaci dítěte v novém prostředí. Děti jsou vedeny k samostatnosti a učí se spolupracovat a fungovat v kolektivu.

 

Máme otevřeno od pondělí do pátku od 8.00 do 13.00 hod. po celý školní rok (v době prázdnin omezený provoz).

Podmínky pro přijetí dítěte do CPD Cipísek:

·     dovršený věk 3 roky, případně 3. narozeniny v měsíci nástupu do CPD
·     samostatnost v jídle a oblékání
·     zvládnuté základní hygienické návyky, především chození na toaletu

Co s sebou do Cipíska:

         1)     bačkůrky
         2)     svačinu a pití
         3)     náhradní oblečení pro všechny případy (spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko)
         4)     vhodné oblečení na ven
         5)     ručník

Průběh dopoledne:   

08.00–09.00 příchod dětí, volná hra, individuální činnost
09.00–10.00 přivítání v kruhu, rozcvička, povídání, hudební/výtvarná činnost
10.00–10.45 hygiena, svačina, volná hra
10.45–12.00 pohybová činnost venku nebo v tělocvičně
12.00–13.00 hry, individuální činnosti, vyzvedávání dětí

Lektorky:
Marie Rychlíková
Veronika Prokelová
Blanka Spieglerová

Kontakt:

cipisek@ddmpraha.cz
telefon 773 938 274 (v době mezi 13. a 8. hod. pouze SMS)

Zápis dětí:

Zápis dětí funguje průběžně po celý rok, v případě zájmu prosím pište na e-mail cipisek@ddmpraha.cz.

Školné:

1400 Kč/měsíc