DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Soutěže a olympiády

Olympiády
Organizace krajských kol odborných olympiád – Chemická olympíáda, Zeměpisná olympiáda a Biologická olympiáda.
Soutěže
Organizace původních odborných soutěží Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy – Botanická soutěž, Pražský glóbus, Foto na šňůře a Krokouš. Spolupráce při odborných soutěžích Českého zahrádkářského svazu – Mladý zahrádkář a Floristická soutěž.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Rozšiřujeme nabídku výuky hry na hudební nástroje

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výstava dobových fotografií – Klamovka dávno minulá

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme lektory hudby

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápisy do kroužků, zahájení pravidelné činnosti

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nová nabídka kroužků

  VÍCE INFORMACÍ