DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
přihlášení (kroužky, tábory)

SoutěžeBotanická soutěž
Stanice přírodovědců pořádá soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol.
Pražský glóbus
Regionální geografická soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol, zahrnuje teoretickou v podobě testu zeměpisných znalostí i praktickou část neboli práci s mapou.
Mladý zahrádkář
Soutěž pro mladé zahrádkáře je určena pro školy a zahrnuje část teoretickou, která probíhá formou testu, a část praktickou – určování rostlin (plevele, stromy, keře, pokojové rostliny, zelenina, bylinky, semena).
Floristická soutěž
Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 6. ročník "Floristické soutěže". Soutěž pořádá Stanice přírodovědců a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu hlavního města Prahy.
Krokouš
Původní hra Stanice přírodovědců je určena pravidelným návštěvníkům kroužků a akcí i zájemcům z řad široké veřejnosti ve věku od 4 do 26 let.
Foto na šňůře
Původní amatérská soutěž Stanice přírodovědců, pořádaná od roku 1993, určená fotografujícím dětem i dospělým.

Podobné články

Biologická olympiáda
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.
O nás
Stanice přírodovědců nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Areál se nachází za Obchodním centrem Nový Smíchov v parku Sacre Coeur.
Chemická olympiáda
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.
Olympiády
Organizujeme a garantujeme krajská kola Chemické, Zeměpisné a Biologické olympiády.