DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

SoutěžeBotanická soutěž
Stanice přírodovědců pořádá soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol.
Pražský glóbus
Regionální geografická soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol, zahrnuje teoretickou v podobě testu zeměpisných znalostí i praktickou část neboli práci s mapou.
Mladý zahrádkář
Soutěž pro mladé zahrádkáře je určena pro školy a zahrnuje část teoretickou, která probíhá formou testu, a část praktickou – určování rostlin (plevele, stromy, keře, pokojové rostliny, zelenina, bylinky, semena).
Floristická soutěž
Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 6. ročník "Floristické soutěže". Soutěž pořádá Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu hl. m. Prahy.
Krokouš
Původní hra Stanice přírodovědců je určena pravidelným návštěvníkům kroužků a akcí i zájemcům z řad široké veřejnosti ve věku od 4 do 26 let.
Foto na šňůře
„Foto na šňůře“ je původní amatérskou fotografickou soutěží Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádaná od roku 1993, určenou dětem i dospělým. Soutěží se v kategoriích 5 až 9 let (včetně), 10 až 14 let (včetně) a 15+ (bez omezení horní věkové hranice). Pro každý rok je vypsáno nové téma, které se fotografové snaží co nejoriginálněji zpracovat.

Podobné články

Biologická olympiáda
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.
Chemická olympiáda
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.
Olympiády
Organizujeme a garantujeme krajská kola Chemické, Zeměpisné a Biologické olympiády.
Divadelní – hudební sál
Kinosál – víceúčelový sál s pódiem a projektorem
rozměry:
sálu: 4,8x12m, pódia: 4x4,8m, (50 míst k sezení)
cena:
200 Kč/h místnost, 50 Kč/h projektor, 100 Kč blok flipchartových papírů (25 ks)

O nás
Stanice přírodovědců nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Areál se nachází za Obchodním centrem Nový Smíchov v parku Sacre Coeur.