Hlavní spolupracující subjekty

Na projektu se podílí 46 spolupracujících subjektů z řad mateřských, základních a středních škol, domů dětí a mládeže (DDM) a středisek volného času (SVČ). Hlavními spolupracujícími subjekty, které se podílí i na koordinační činnosti, jsou: