Letní příměstské tábory

Letní příměstské tábory:

Harmonogram PT (po–pá 9.00–16.00):
Sraz účastníků první den 8.45–9.00 hodin, konec v 16.00 hodin.
Tento tábor je bez stravy! 

Pondělí:

seznámení dětí s provozním řádem střediska, 
BOZ, areálem a chodem stáje (harmonogram se v bodech může měnit!).

 • jízda na koni (2x 30 min)
 • čištění koně
 • oběd a polední klid (1 h)
 • teoretická část – popis koně
 • pomoc ve stáji – péče o koně
 • společenské a venkovní hry

Úterý: (harmonogram se v bodech může měnit!)

 • jízda na koni (2x 30 min)
 • pomoc ve stáji – péče o koně
 • čištění a příprava koně k ježdění
 • oběd a polední klid (1 h)
 • teoretická část – opakování, popis sedla
 • společenské a venkovní hry

Středa: (harmonogram se v bodech může měnit!)

 • jízda na koni (2x 30 min)
 • pomoc ve stáji – péče o koně
 • čištění a příprava koně k ježdění
 • oběd a polední klid (1 h)
 • teoretická část – opakování, popis uzdečky
 • společenské a venkovní hry

Čtvrtek: (harmonogram se v bodech může měnit!)

 • jízda na koni (2x 30 min)
 • pomoc ve stáji – péče o koně
 • čištění a příprava koně k ježdění
 • oběd a polední klid (1 h)
 • teoretická část – opakování, popis ochranných pomůcek
 • společenské a venkovní hry

Pátek: (harmonogram se v bodech může měnit!)

 • jízda na koni (2x 30 min)
 • pomoc ve stáji
 • čištění a příprava koně k ježdění
 • oběd a polední klid (1 h)
 • teoretická část – prověření znalostí získaných z celého týdne a soutěže. 

JÍZDA NA KONI: 1x výcvik na jízdárně (30 min), 1x vodění v přírodě (30 min)          

PÉČE KOLEM KONÍ: mytí žlabů (kyblík a houbička), příprava krmení, místování (lopata, kolečko), zametání (koště, lopata, kolečko)

PZN.: při zapojování dětí do péče o koně je brán zřetel na věk dítěte, jeho schopnosti a dovednosti

STRAVA: jídlo a pití (pitná voda je k dispozici) s sebou na každý den. Jídlo a pití si můžete zanechat ve speciální lednici, kterou mají děti stále k dispozici. Tento tábor je bez stravy, doporučujeme 2x svačinu a 1x oběd. 

DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ AKCE: Jako každý letní tábor je i tento plný her a zábavy jak venku v přírodě, tak v areálu, proto je nutné mít pro děti možnost výměny oblečení a také vybavení do přírody, dále láhev s pitím (pitnou vodu máme přímo v areálu).

Cena: 2.800 Kč je pro děti s trvalým pobytem v Praze (grant HMP), pro mimopražské 3.000 Kč.

PROVOZ PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA:

Účastníci tábora přicházejí do střediska nejdříve v 8.45 a nejpozději v 9.00 ráno. Středisko opouštějí nejpozději v 16.00 hodin.

 • První den se všichni účastníci sejdou před kanceláří JS Zmrzlík, kde se předají všechny přihlášky, řády aj., rodiče a děti dostanou základní informace. Následně proběhne seznámení s denním režimem, rozdělení do skupinek a dle rozpisu denní harmonogram tábora.

 • Další den po příchodu se děti přihlásí jmenovitě v kuchyni, kde si je vedoucí tábora zapíše a vydá jim pokyn, kde mají počkat na příchod ostatních účastníků tábora. 

 • Účastníci přicházejí ve středisku do přímého kontaktu se zvířaty, pohybují se po celém areálu, jsou zapojováni dle fyzických schopností do péče o zvířata a pomáhají při úklidu areálu uvnitř i vně.

 • Účastníci procházejí jezdeckým výcvikem, a to na jízdárně, kde se učí koně ovládat (dítě jezdí samo), případně jezdí na lonži (kůň je veden instruktorem na velkém kruhu) nebo v terénu (kůň je veden další osobou).

 • Účastníci se učí vodit koně – samotné i s jezdcem.

 • Účastníci se aktivně zapojují do táborových her.

Táborníci mají přestávky na dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Oběd ohřívají instruktorky v kuchyni, kde se obědy ohřívají postupně. Pitná voda je volně přístupná a nachází se v kuchyni, kam děti mohou POUZE pod dohledem externího zaměstnance nebo staršího člena jezdeckého kroužku. 

Rodiče tímto upozorňujeme na možná rizika úrazu při pádu z koně při výcviku, při ošetřování koně a při úklidu. Děti používají nástroje typu: lopata, koště, hrábě, kolečko, vidle (od 13 let s oprávněním) apod.

Děti musí mít při výcviku ochrannou jezdeckou přilbu, jezdeckou vestu, dlouhé kalhoty, nízké boty s hladkou podrážkou a nízkým podpatkem. Dále je nutné, aby veškeré prstýnky, řetízky, náramky a jiné ozdoby děti při jízdě nenosily. Děti s delšími vlasy musí nosit vlasy v culíku! Dále je nutné přihlížet i tomu, že děti hrají hry a soutěží převážně venku, a to i v přírodě a je nutné k tomuto přizpůsobit oblečení a zdravotní stav dítěte.

Kromě výše uvedeného doporučujeme kalhoty bez vnitřních švů a speciální jezdecké návleky na holeně, tzv. chapsy.

Každý táborník je dále povinen dodržovat provozní řád Jezdeckého střediska Zmrzlík, se kterým bude první den tábora seznámen. Provozní řád je k dispozici v kanceláří JSZ a na našem webu.

STORNO PODMÍNKY:
Místo na příměstském táboře je závazně rezervováno na základě podepsané přihlášky a po zaplacení 50 % z celkové úplaty, které jsou nevratné. Úplata ve výši 50 % z celkové částky je splatná do 10 dnů ode dne přihlášení. 

Storno poplatky v případě příměstských táborů činí 50 % z celkové úplaty za tábor.