DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Karlínské Spektrum

Vysoká lana – VODA A VZDUCH

Cíl: Hlavním cílem programu je rozvíjet v účastnících jejich motorické dovednosti. Vylepšuje jejich tělesnou zdatnost, rovnováhu a týmového ducha. Důležitým prvkem při absolvování programu je důvěra v ostatní členy skupiny při překonávání pocitu nebezpečí v osmi metrech nad zemí, důvěra v ostatní členy posádky na lodi a vzájemná spolupráce.

Klíčové kompetence: kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, gymnázia – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.8.2 RVP ZV (Tělesná výchova) a 5.7.2 RVP GV (Tělesná výchova)
Délka programu: 3 a více hodin 
Cena: 90 Kč/osoba/hodina
Kapacita: 10–40 žáků (při počtu nad 20 účastníků bude skupina rozdělena na dvě poloviny)
Místo konání: Loděnice Vltava, Libeňský ostrov
Lektor: vybraný lektor lanového centra a loděnice
Kontaktní osoba: Martin Kašík, 777 706 097, olan@ddmpraha.cz

Anotace: Pohyb po lanových překážkách důkladně prověří tělesnou zdatnost účastníků a jejich celkovou koordinaci v prostoru. Účastníci provádějí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů za dohledu vyškoleného instruktora lanového centra a Loděnice Vltava. Účastníci během programu zvládnou základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností a usilují o své pohybové sebezdokonalení v rámci skupin, které se navzájem jistí pod dohledem instruktora. Na základě nabytých dovedností jsou účastníci schopni zvolit a používat pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji ošetřovat. Naučí se pojmenovat a správně použít bezpečnostní úvazky, karabiny a zvládnou se vzájemně jistit.
Na řece Vltavě si účastníci osvojí základní vodáckou terminologii, pochopí rozdíl mezi jednotlivými plavidly a nacvičí a osvojí si vodácké záběry, pohyb na vodě i základy vodácké záchrany.

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Jarní prázdniny se Zmrzlíkem

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní ateliér pro děti 13+ nově od září

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pojeď se Stanicí techniků na Černobor

  VÍCE INFORMACÍ
 • Mláďata na prodej

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ