DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

Biologická olympiáda

Hlavním garantem olympiády evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Biologické olympiády (ÚK BiO). Podrobné informace naleznete na webových stránkách soutěže. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem všech krajských kol v Praze. Přihlásit se k účasti v Biologické olympiádě (BiO) je možné na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz
 
Složení krajské komise: 
Předseda: RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
Tajemník: Michal Hrdina
Členové:   
RNDr. Olga Rothová, Ph.D.   
RNDr. Vlasta Coufalová
RNDr. Vladimír Hanzal    
MUDr. Pavla Prandževová
Mgr. Petr Šíma
Ing. Michal Plundra
Bc. Karel Kodejš  
Aneta Tremerová
Michal Hrdina 
 
Složení obvodní komise:

Praha 1: Základní církevní škola – Ostrovní 9
Ing. Jana Šafusová, předsedkyně, tel.: 224 931 495, 224 930 122, safusova@seznam.cz

Praha 2: Dům dětí a mládeže Praha 2 – Lublaňská 18
Soňa Brandnerová, tel.: 702 031 409, 222 510 746, sona.brandnerova@ddm-ph2.cz, spv@ddm-ph2.cz

Praha 3: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita – Na Balkáně 100
Eva Němcová, tajemnice, tel.: 271 771 012, 271 771 025, 271 771 026, eva.nemcova@ulita.cz

Praha 4: Dům dětí a mládeže Jižní Město – Květnového vítězství 2126
Mgr. Věra Belešová, tajemnice, tel.: 272 929 545, belesova.vera@ddmjm.cz
Mgr. Helena Lukešová, předsedkyně, tel.: 261 109 547, 2 61 109 547, helena_lukesova@atlas.cz

Praha 5: Dům dětí a mládeže Praha 5 – Štefánikova 11
PaeDr. Jana Hromádková, tel.: 257 323 918, e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz

Praha 6: Dům dětí a mládeže Praha 6 – U Boroviček 1/648
Mgr. Jiří Podlaha, tajemník, tel.: 235 323 333, podlaha@ddmp6.cz
Jana Svobodová, ZŠ Bílá, předsedkyně, tel.: 246 037 731 linka 528, svobodova@zsbila.cz

Praha 7: Dům dětí a mládeže Praha 7 – Na Výšinách 1
Vlasta Trnková, tajemnice, tel.: 724 350 606, vlastatrn@volny.cz

Praha 8: Dům dětí a mládeže Praha 8 – Dolákova 537
Mgr. Hana Králová, tel.: 233 553 790, kralova@ddmpraha8.cz
ZŠ Na Šutce – Na Šutce 440
Mgr. Šárka Pelikánová, předsedkyně, tel.: 284 685 856 linka 33

Praha 9: Dům dětí a mládeže Praha 9 – Generála Janouška 1060
Lenka Suchopárová, tel.: 286 889 428, Lenka.Suchoparova@ddmpraha9.cz

Praha 10: Základní škola – Hostýnská
Štěpán Peterka, peterka@hostynska.cz

Biologická olympiáda – 54. ročník (2019/2020)

Zadání školních kol kategorií C a D bude připraveno u obvodních garantů soutěže. Členy školních i obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků nejpozději do týdne od data ukončení příslušného kola soutěže! Děkujeme.

Harmonogram 54. ročníku Biologické olympiády

 

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Školní kolo

do 21. 2. 2020

do 21. 2. 2020

do 7. 2. 2020

do 7. 2. 2020

Okresní kolo

8. 4. 2020

21. 4. 2020

Krajské kolo

27. 3. 2020

3. 4. 2020

14. 5. 2020

22. 5. 2020

Ústřední kolo

20. – 24. 4. 2020

 
Struktura jednotlivých kol 
Školní kola BiO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozím přihlášení u garantů obvodních (kategorie C a D) případně garanta krajského (kategorie A a B).
Obvodní kola BiO jsou zajišťována příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola.
Krajská kola BiO všech kategorií probíhají ve stanovených termínech v prostorách Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy (Drtinova 1a, Praha 5). Postupující soutěžící jsou kontaktováni prostřednictvím krajského (A a B) či obvodních (C a D) garantů soutěže.
 
Odborná soustředění
Letní odborné soustředění Biologické olympiády (LOS BiO ) bude jako každoročně probíhat v Běstvině – termín je v přípravě.
Přípravného výběrového soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou se zúčastní řešitelé ústředního kola BiO, kteří obsadili 1. až 12. místo a zároveň splňují věkovou hranici stanovenou pro účast v Mezinárodní biologické olympiádě. Přesné termíny se dolaďují.
První část soustředění – termín je v přípravě.
Druhá část soustředění – termín je v přípravě.
 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Přihlašování na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • AKTUÁLNÍ STAV PROVOZU BUDOVY KARLÍNSKÉHO SPEKTRA

  VÍCE INFORMACÍ
 • 100 jarních kilometrů

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výživa koní

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevřený Klub Kontejner

  VÍCE INFORMACÍ