Chemie – úspěchy účastníků kroužků ve školním roce 2021/22

Budete-li pro své děti hledat kroužky chemie s nejdelší kontinuální tradicí v Praze, skončíte nepochybně u těch, které jsou pořádány na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy.

Právě chemie je pomyslným rodinným stříbrem mezi našimi zájmovými útvary. Za řadu desítek let jimi prošly dnešní vědečtí pracovníci Akademie věd ČR, vyučující předních univerzit či středních škol, a bývalí účastníci našli svá praktická uplatnění u našich i zahraničních renomovaných firem nejen v chemickém průmyslu.

Chemické kroužky reflektují nejnovější poznatky a postupy, a tak jsou i pro současné účastníky podnětným přínosem a zkušeností. Od školního roku 2012/13 navíc laboratoř chemie úzce spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR v Dejvicích a ti nejlepší mají možnost o prázdninách pracovat několik týdnů na pracovištích ÚOCHB.

Vysokou odbornost garantuje vedoucí kroužků chemie, pan Ing. Zdenko Procházka, CSc., který je členem Krajské komise Chemické olympiády v Praze. I zde mu jeho svěřenci dělají každoročně radost jako úspěšní řešitelé svým umístěním na horních příčkách této prestižní soutěže.

V poslední ročníku krajských kol kategorie A si vrchol výsledkové listiny rozebrali účastnící kroužků chemie Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Pavel Říkovský byl na prvním místě, Marek Pavlica na druhém a Václav Verner na třetím místě. Sluší se doplnit, že našimi kroužky chemie prošel i čtvrtý v pořadí Štěpán Novák, pátá Zuzana Zápotocká i šestý Erik Rozkovec. Podobná situace se opakovala i v nejvyšším Národním kole, kde na první příčku a celkové vítězství dosáhl Marek Pavlica a na třetí místo pak Pavel Říkovský. Úspěchy se dostavily i v dalších kategoriích, a tak v kategorii B i kategorii C byl vítězem vždy svěřenec pana Procházky.

Více informací o kroužcích chemie

Autor článku: Michal Hrdina