DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

Cizokrajná zvířata

Cíl: Seznámit děti se základy biologické systematiky. Na konkrétních příkladech si ověřit některé poznatky. Zdůraznit variabilitu živočichů, zabývat se jejími příčinami a důsledky. 

Klíčové kompetence: kompetence k učení, sociální a personální 
Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.5 RVP PV (Dítě a svět) a 5.4.1 RVP ZV (Člověk a jeho svět)
Délka programu: 1,5 h 
Cena: 60 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 dětí – vstup zdarma (MŠ – 2 pedagogové na 10 dětí)
Kapacita: 10–30 žáků
Místo konání: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Lektor: vybraný lektor Stanice přírodovědců
Kontaktní osoba: Kamila Doktorová, tel.: 222 333 864, e-mail: doktorova@ddmpraha.cz

Anotace: Jednoduchá charakteristika a rozdělení živočichů do následujících tříd: hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci. Hra s kartami fotek zvířat na různá zadání, přizpůsobení těla zvířat jejich životnímu prostředí. Součástí programu je prohlídka areálu zaměřená na ukázky živých zvířat (venkovní výběhy – klokani, korely, rosely,poníci, koza, lama, prase; klubovna s drobnými savci, tropické terárium).

Také by vás mohlo zajímat:

 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Audiopříběhy Baboček

  VÍCE INFORMACÍ
 • 11. května – otevření zájmových kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Kam s dětmi o prázdninách? Na naše příměstské tábory!

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.