Zažít Karlín jinak

Jsme rádi, že jsme součástí Karlína. Jsme na to hrdí. Podporujeme iniciativy na území naší městské části, které zvyšují kvalitu života pro obyvatele Karlína.

Každý rok se spolupodílíme na zajištění akce Zažít Karlín jinak. Je příjemné vidět, kolik energie a volného času místní věnují této jednodenní zářijové akci.


Galerie