Prahou křížem krážem – Národní obrození

Skoro rok uplynul od chvíle, kdy jsme nechali asi sto dvacet týmů rozprchnout se po Petříně, aby zdokumentovaly strašidla vyskytující se v blízkém okolí. Když se v jejich e-mailových schránkách objevila pozvánka na další ročník, velká část se rozhodla s námi strávit další neděli. Připravili jsme si pro ně další stopovací hru, tentokrát s tématem národního obrození. Stáli jsme před nelehkým úkolem – udělat hru v daném tématu zábavnou, aby stanoviště zvládly především děti.

Několik týdnů příprav jsme si pokaždé kladli otázku, zda je úkol dostatečně atraktivní pro děti, případně i rodiče. Myslbek? Tam musíme zapojit sochy. Děti by mohly sochy modelovat z hlíny nebo modelíny. Nebude jim zima na ruce? Nebudou zapatlaní? A co kdyby sousoší dle předloh vytvořili sami?

Svou přípravu jsme splnili a v neděli 20. října jsme se sešli na zašifrovaném místě – u sochy Josefa Jungmanna. V dopolední části hry se sešlo zhruba třicet týmů, odpoledne pak přes šedesát. Konkurence byla i v letošním ročníku vysoká. Cíl hry byl letos zahrán loutkovými figurkami – divadlo Bouda ukončilo svojí činnost a bylo potřeba, aby kultura českého národa vzkvétala, postavit divadlo pro české divadelní hry.

Během hry se účastníci setkali s postavami, které v národním obrození hrály své role – nechyběl tak Josef Jungmann, Josef Dobrovský ani Karel Havlíček Borovský. U jeho stanoviště nejeden účastník zavzpomínal na pět let starou hru Rychlé šípy, kdy najednou zmizel Širokko a bylo nutné jej chytit. Po splnění úkolu se pak postava týmu podepsala pod petici žádající stavbu vlastního národního divadla.  Do cíle pak dorážely týmy s peticemi převážně plně podepsanými – podařilo se jim splnit všechny zadané úkoly – a to včetně pomoci při malování opony divadla nebo sehrání krátké scénky.

Současně s petičními archy bylo možné soutěžit v doprovodné soutěži, jejímž cílem bylo nasbírat co největší příspěvek pro stavbu divadla. Některé týmy dokázaly počáteční vklady rozmnožit několikanásobně!

Byly to necelé tři hodiny nabité hrou. Obraz řekne za tisíc slov, jak by řekl klasik. Nabízíme vám tak i fotoreportáž z akce.

 


Galerie