Centrum pro předškolní děti

Pro děti: 3–5 let
Kdy: pondělí–pátek, 7:30–13:00
Kde: Stanice přírodovědců, Drtinova 1a, Praha 5, klubovna U Krokouše
Cena: 2.300 Kč/měsíc
Lektorky: Jaroslava Hlaváčková, Monika Melichárková
Kontakt: marie.roubickova@ddmpraha.cz, 777 706 635 (v době od 12:30 do 8:00 – pouze SMS)

 • Činnost centra je zaměřena na všestranný rozvoj dětí.
 • Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na pravidelný pobyt venku.
 • Děti vedeme k soběstačnosti i aktivní činnosti.
 • Rozvíjíme morální vlastnosti i ve vztahu k rostlinám a živočichům.
 • Děti jsou v pravidelném a přímém kontaktu se zvířaty a rozlehlou zahradou.
 • Nabízíme pestré tvořivé činnosti a aktivity pro děti.
 • Děti vychováváme bez televize a počítače. V našem CPD dětem čteme a zpíváme.
 • S dětmi cvičíme.
 • Pravidelně s dětmi hravou formou procvičujeme nácvik výslovnosti v rámci logopedické prevence.
 • Veškeré činnosti centra jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy.

Maximální počet dětí v CPD je 18.

Vzhledem k zařazení CPD do zájmového vzdělávání nelze uplatnit zaplacené členství pro slevu na dani z příjmů.

Podmínky přijetí do CPD:

 • věk 3 roky (pokud je volná kapacita, přijímáme i děti, které dovrší 3 let do prosince daného roku)
 • samostatnost a sebeobsluha v oblékání a jídle – s dopomocí pedagogů
 • zvládnuté hygienické návyky – dítě si řekne, chce-li na záchod
 • komunikační schopnosti – dítě reaguje na běžné pokyny a zákazy, požádá, řekne, co chce a co nechce
 • V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME DĚTI S PLENKAMI!

Program:
07.30–09.00  scházíme se, volná hra, individuální činnost
09.00–10.00  úklid hraček, cvičení, výtvarné činnosti, hlavní činnost
10.00–10.45  hygiena, svačina
10.45–12.00  oblékání se na ven, pobyt venku
12.00–12.30  oběd
12.30–13.00  hry, individuální činnost, vyzvedávání dětí

Adresa:
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Drtinova 1a
150 00  Praha 5-Smíchov


Galerie