DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

CPD U Krokouše

Pro děti:

3–5 let

Kdy:

pondělí–pátek, 7.30–13.00

Kde: 

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5, klubovna U Krokouše

Cena:

1800 Kč/měsíc

Lektorky:

Monika Melichárková, Jaroslava Hlaváčková

Kontakt:

cpdsp@seznam.cz, 777 706 635 (v době od 12.30 do 8 h pouze SMS)

Činnost centra je zaměřena na všestranný rozvoj dětí.
Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na pravidelný pobyt venku.
Děti vedeme k soběstačnosti i aktivní činnosti.
Rozvíjíme morální vlastnosti i ve vztahu k rostlinám a živočichům.
Děti jsou v pravidelném a přímém kontaktu se zvířaty a rozlehlou zahradou.
Nabízíme pestré tvořivé činnosti a aktivity pro děti.
Děti vychováváme bez televize a počítače. V našem CPD dětem čteme a zpíváme.
Cvičíme s dětmi jógu.
Pravidelně s dětmi hravou formou procvičujeme nácvik výslovnosti v rámci logopedické prevence.
Veškeré činnosti centra jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy.
Maximální počet dětí v CPD je 18.

Podmínky přijetí do CPD:

 • dovršený věk 3 let, případně 3. narozeniny v měsíci nástupu do CPD
 • samostatnost v oblékání a jídle
 • zvládnuté hygienické návyky

Program:
07.30–09.00  scházíme se, volná hra, individuální činnost
09.00–10.00  úklid hraček, cvičení, výtvarka, hlavní činnost
10.00–10.45  hygiena, svačina
10.45–12.00  oblékání se na ven, pobyt venku
12.00–12.30  oběd
12.30–13.00  hry, individuální činnost, vyzvedávání dětí

Adresa:
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Drtinova 1a
150 00  Praha 5-Smíchov

Kontakt:
Monika Melichárková, Jaroslava Hlaváčková
777 706 635 (v době od 12.30 do 8 h pouze SMS)
cpdsp@seznam.cz

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • V případě nekonání tábora vám vrátíme zaplacenou částku za tábor do poslední koruny

  VÍCE INFORMACÍ
 • Koňské zimní radovánky 2021

  VÍCE INFORMACÍ
 • AKTUÁLNÍ STAV PROVOZU BUDOVY KARLÍNSKÉHO SPEKTRA

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Rozšíření nabídky příměstských táborů

  VÍCE INFORMACÍ
Úspěšné krajské kolo SOČ 2021
Pražské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost bylo úspěšně zakončeno obhajobami studentských prací, letos opět v online formátu. Odborné poroty posoudily 65 prací v 18 oborech, 36 prací postupuje do celostátního kola. Výsledková listina je k nahlédnutí na www.ddmpraha.cz/soc. Děkujeme všem zúčastněným za inspirativní setkání!
Víkendové rekreační jízdy
V souladu s rozvolňováním vládních opatření je nám opět umožněno začít realizovat víkendové rekreační jízdy (jezdecké dny zatím bohužel spustit nelze). Opět je tedy možné rezervovat se prostřednictvím našich webových stránek.