DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

Botanická soutěž

Stanice přírodovědců vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Soutěž je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol. Původní odborná soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Datum prvního ročníku, díky zničení archivu, bohužel není znám a budeme velmi vděčni za informace o počátcích této soutěže. První dochované písemné zmínky jsou z roku 1994 (děkujeme pedagogům z Gymnázia Přípotoční) a souvislá dokumentace je až po roce 2002. Současným hlavním autorem zadání školního i městského kola je dlouholetý externí spolupracovník Stanice přírodovědců, pedagog, místopředseda ÚK BiO a vedoucí pracovní skupiny pro přípravu úloh kategorií A a B Biologické olympiády, pan Mgr. Petr Šíma.

Organizace soutěže
Stanice přírodovědců vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Soutěž je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol. Cílem soutěže je vyhledávat talentované žáky, rozvíjet jejich schopnosti, podnítit jejich zájem o soustavnou činnost v biologii a zároveň je i vhodnou průpravou pro účast v Biologické olympiádě. Školy se přihlašují elektronicky na adrese: hrdina@ddmpraha.cz. V e-mailové přihlášce musí být uveden plný název školy, jméno vyučujícího a počet přihlášených studentů. Zadání školního kola se rozesílá elektronicky.

Botanická soutež 2020
Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na mail: hrdina@ddmpraha.cz
Předem přihlášeným školám bude rozesláno zadání soutěže do konce září 2020. Školní kolo probíhá nejpozději do 13. listopadu 2020, výsledky z jednotlivých škol se zasílají elektronicky na výše uvedený e-mail do 15. listopadu 2020. Z důvodu aktuálních omezení doporučujeme pořádání školního kola zjednodušenou on-line formou. Rozesláním zadání soutěž započne, a soutěžící musí jeho vyplněnou formu vyučujícímu zaslat zpět nejpozději do 60 minut, což je maximální možný čas pro jeho řešení. 
Krajské kolo se letos nebude konat na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy, ale rovněž distanční on-line formou. Termín krajského kola i následný způsob oficiálního vyhlášení je v přípravě. Rozeslání výsledkových listin proběhne jako každoročně až po oficiálním vyhlášení elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.
 
 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Den plazů – 21. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 4. 1. 2021 do odvolání

  VÍCE INFORMACÍ
 • KAZ – Klub anonymních záškoláků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Ptačí budky – údržba

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ