Botanická soutěž

Stanice přírodovědců vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Soutěž je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol. Původní odborná soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Datum prvního ročníku, díky zničení archivu, bohužel není znám a budeme velmi vděčni za informace o počátcích této soutěže. První dochované písemné zmínky jsou z roku 1994 (děkujeme pedagogům z Gymnázia Přípotoční) a souvislá dokumentace je až po roce 2002. Současným hlavním autorem zadání školního i městského kola je dlouholetý externí spolupracovník Stanice přírodovědců, pedagog, místopředseda ÚK BiO a vedoucí pracovní skupiny pro přípravu úloh kategorií A a B Biologické olympiády, pan Mgr. Petr Šíma.

Organizace soutěže
Stanice přírodovědců vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Soutěž je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol. Cílem soutěže je vyhledávat talentované žáky, rozvíjet jejich schopnosti, podnítit jejich zájem o soustavnou činnost v biologii a zároveň je i vhodnou průpravou pro účast v Biologické olympiádě. Školy se přihlašují elektronicky na adrese: hrdina@ddmpraha.cz. V e-mailové přihlášce musí být uveden plný název školy, jméno vyučujícího a počet přihlášených studentů. Zadání školního kola se rozesílá elektronicky.

Botanická soutež 2021
Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na e-mail: hrdina@ddmpraha.cz
Předem přihlášeným školám bude rozesláno zadání soutěže 30. září 2021. Školní kolo probíhá nejpozději do pátku 15. října 2021, výsledky z jednotlivých škol se zasílají elektronicky na výše uvedený e-mail do pátku 22. října 2021.
Krajské kolo se letos budou konat na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy ve středu 3. listopadu 2021 od 10.00 hodin (prezence účastníků proběhne od 9.30 do 9.45 hodin). Termín vyhlášení soutěže bude účastníkům zveřejněn v den konání soutěže. Rozeslání výsledkových listin proběhne jako každoročně až po oficiálním vyhlášení elektronicky, a to na e-mailové adresy vyučujících. Jak již bylo avizováno, nebude se letos konat oficiální vyhlášení pro všechny soutěžící. Vzhledem k epidemické situaci je zvolena varianta individuálního předání všech diplomů a cen jednomu zástupci ze školy (například vyučující či student). Diplomy a ceny lze vyzvednout vždy v pondělí až středu od 8 do 18 hodin přímo v místě konání krajských kol, na adrese: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5. Vše je již připraveno na předání v kanceláři číslo 1, v hlavní budově areálu. Prosíme o vyzvednutí diplomů a cen nejpozději do vánočních prázdnin (tedy středy 22. 12. 2021).