DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Pražský glóbus

Původní odborná dvoukolová soutěž Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy. Prvotní impuls k uspořádání regionální geografické soutěže, která dodnes nese název Pražský glóbus, vznikl v průběhu roku 2000. Duchovním otcem soutěže je pan RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. – autor nespočtu odborných publikací, geograf, pedagog a dlouholetý spolupracovník Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy. Soutěži zůstává jako její aktivní spoluautor a odborný garant věrný dodnes. Každoročně připravuje soutěžní úlohy školního i městského kola pro nejstarší účastníky (kategorie C). Stálý autorský tým doplňuje paní RNDr. Vlasta Coufalová – ředitelka Stanice přírodovědců (kategorie A) a pan PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. – pedagog a externí spolupracovník Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy (kategorie B). Průběh soutěže je rozdělen na kolo školní a krajské, veškeré podklady k Pražskému glóbu připravuje organizátor. Pro jednotlivá kola všech kategorií jsou připraveny shodné okruhy:
Teoretická část – test všeobecných geografických znalostí
Praktická část – práce s mapou

Soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol a probíhá ve třech kategoriích:
Kategorie A – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. a 2. ročníku).
Kategorie B – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).
Kategorie C – studenti středních škol a gymnázií (u čtyřletých gymnázií 1. až 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 3. až 6. ročníku, u osmiletých gymnázií 5. až 8. ročníku).
 
Pražský glóbus 2019
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola Pražského glóbusu a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na mail: hrdina@ddmpraha.cz
Předem přihlášeným školám bude rozesláno zadání soutěžních úloh vybraných kategorií na počátku října 2019. Školní kola by měla proběhnout na všech školách od 22. 10. 2019 do 23. 10. 2019 s doporučeným termínem konání 22. 10. 2019. Uzávěrka elektronických výsledků školního kola proběhne 31. 10. 2019. Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Kapacita celoměstského kola bude doplněna o soutěžící, kteří se ve školním kole umístili na 2. a horším místě a získali v rámci celé Prahy nejvíce bodů. Informace o postupujících bude rozeslána nejpozději do 10. 11. 2019. Celoměstská kola se konají na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy od 18. 11. 2019 do 20. 11. 2019.
 
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
 
Krajská kola soutěže
Krajské kolo kategorie A proběhlo na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 18. 11. 2019
Krajské kolo kategorie B proběhlo na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 19. 11. 2019
Krajské kolo kategorie C proběhlo na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 20. 11. 2019
 
Termín oficiálního vyhlášení krajských kol spojený s předáním diplomů a cen je v přípravě. Rozeslání výsledkových listin proběhne jako každoročně až po oficiálním vyhlášení elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.
 

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Od října bez Dětského koutku na Magistrátu

  VÍCE INFORMACÍ
 • Halloween na Klamovce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Reportáž České televize o akci Vítání jara aneb vynášení Morany

  VÍCE INFORMACÍ
 • Airsoftový oddíl přijímá nové členy

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ