DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Pražský glóbus

Původní odborná dvoukolová soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Prvotní impuls k uspořádání regionální geografické soutěže, která dodnes nese název Pražský glóbus, vznikl v průběhu roku 2000. Duchovním otcem soutěže je pan RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. – autor nespočtu odborných publikací, geograf, pedagog a dlouholetý spolupracovník Stanice přírodovědců. Soutěži zůstává jako její aktivní spoluautor a odborný garant věrný dodnes. Každoročně připravuje soutěžní úlohy školního i městského kola pro nejstarší účastníky (kategorie C). Stálý autorský tým doplňuje paní RNDr. Vlasta Coufalová – ředitelka Stanice přírodovědců (kategorie A) a pan PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. – pedagog a externí spolupracovník Stanice přírodovědců (kategorie B). Průběh soutěže je rozdělen na kola školní a městská, veškeré podklady k Pražskému glóbu připravuje organizátor. Pro jednotlivá kola všech kategorií jsou připraveny shodné okruhy:
Teoretická část – test všeobecných geografických znalostí
Praktická část – práce s mapou

Soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol a probíhá ve třech kategoriích:
Kategorie A – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. a 2. ročníku).
Kategorie B – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).
Kategorie C – studenti středních škol a gymnázií (u čtyřletých gymnázií 1. až 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 3. až 6. ročníku, u osmiletých gymnázií 5. až 8. ročníku).
 
Pražský glóbus 2018
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola Pražského glóbusu a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na mail: hrdina@ddmpraha.cz
Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Kapacita celoměstského kola bude doplněna o soutěžící, kteří se ve školním kole umístili na 2. a horším místě a získali v rámci celé Prahy nejvíce bodů. Školní kola by měla proběhnout na všech školách od 22. 10. 2018 do 23. 10. 2018 s doporučeným termínem konání 22. 10. 2018. Uzávěrka elektronických výsledků školního kola proběhne 31. 10. 2018. Celoměstská kola se konají na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy od 19. 11. 2018 do 21. 11. 2018. Informace o postupujících bude rozeslána do 12. 11. 2018.
 
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
Městské kolo kategorie A proběhlo na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 19. 11. 2018
Městské kolo kategorie B proběhlo na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 20. 11. 2018
Městské kolo kategorie C proběhlo na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 21. 11. 2018
 
V úterý 27. 11. 2018 se konalo vyhlášení výsledků a předání diplomů. Rozeslání výsledkových listin proběhlo následně elektronicky na e-mailové adresy vyučujících. Děkujeme za účast!
 

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Potvrzování elektronických přihlášek do kroužků na rok 2019/20

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zveme vás na oddílové závody – 23. 6. 2019 od 10 h

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nová nabídka kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme členy do pěveckého sboru

  VÍCE INFORMACÍ
 • Celoroční kurzy jezdectví

  VÍCE INFORMACÍ