DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Pražský glóbusPůvodní odborná dvoukolová soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Prvotní impuls k uspořádání regionální geografické soutěže, která dodnes nese název Pražský glóbus, vznikl v průběhu roku 2000. Duchovním otcem soutěže je pan RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. – autor nespočtu odborných publikací, geograf, pedagog a dlouholetý spolupracovník Stanice přírodovědců. Soutěži zůstává jako její aktivní spoluautor a odborný garant věrný dodnes. Každoročně připravuje soutěžní úlohy školního i městského kola pro nejstarší účastníky (kategorie C). Stálý autorský tým doplňuje paní RNDr. Vlasta Coufalová – ředitelka Stanice přírodovědců (kategorie A) a pan PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. – pedagog a externí spolupracovník Stanice přírodovědců (kategorie B). Průběh soutěže je rozdělen na kola školní a  městská, veškeré podklady k Pražskému glóbusu připravuje organizátor. Pro jednotlivá kola všech kategorií jsou připraveny shodné okruhy:
Teoretická část – test všeobecných geografických znalostí
Praktická část – práce s mapou

Soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol a probíhá ve třech kategoriích:
Kategorie A – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. a 2. ročníku).
Kategorie B – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).
Kategorie C – studenti středních škol a gymnázií (u čtyřletých gymnázií 1. až 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 3. až 6. ročníku, u osmiletých gymnázií 5. až 8. ročníku).
 
Pražský glóbus 2017
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola Pražského glóbusu a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na mail: hrdina@ddmpraha.cz
Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Kapacita celoměstského kola bude doplněna o soutěžící, kteří se ve školním kole umístili na 2. a horším místě a získali v rámci celé Prahy nejvíce bodů. Uzávěrka výsledků školního kola proběhne 31. 10. 2017. Školní kola by měla proběhnout na všech školách od 24. 10. 2017 do 25. 10. 2017 s doporučeným termínem konání 24. 10. 2017. Celoměstská kola se konají na Stanici přírodovědců od 20. 11. 2017 do 22. 11. 2017. Informace o postupujících bude rozeslána do 13. 11. 2017.
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
 
Městské kolo kat. A proběhne na Stanici přírodovědců 20. 11. 2017
Městské kolo kat. B proběhne na Stanici přírodovědců 21. 11. 2017
Městské kolo kat. C proběhne na Stanici přírodovědců 22. 11. 2017
 
Vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů
Vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhlo v úterý 28. 11. 2017 v sále hlavní budovy Stanice přírodovědců. Účastníci kategorie A se dostavili ve 14 hodin, kategorie B ve 14.15 a kategorie C ve 14.30. Diplom obdrželi všichni účastníci městského kola (lze vyzvednout na Stanici přírodovědců). Pro první tři místa z každé kategorie byla připravena odměna v podobě knižní poukázky, 4. a 5. místo obdrži drobnou cenu.
 
Hodnocení celoměstského kola soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí počet dosažených bodů v praktické části.
 
Příjemnou novinkou pro letošní soutěžící bylo navázání partnerství s vydavatelstvím české verze renomovaného cestovatelského časopisu "National Geographic". Ten pro finalisty v každé z kategorií připravil odměnu v podobě ročního předplatného tohoto prestižního čtrnáctideníku a tištěné výtisky na rozdání pro příchozí, v den vyhlášení výsledků. Pro všechny soutěžící i jejich pedagogy, kteří je na soutěž připravili, pak náš nový partner připravil i možnost zvýhodněného ročního předplatného. Nezbývá, nežli vydavatelství „National Geographic“ velmi poděkovat za podporu a zájem o nadané geografy!
 
Pražský glóbus 2016
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola Pražského glóbusu a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na e-mail: hrdina@ddmpraha.cz
Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Kapacita celoměstského kola bude doplněna o soutěžící, kteří se ve školním kole umístili na 2. a nižším místě a získali v rámci celé Prahy nejvíce bodů. Uzávěrka výsledků školního kola proběhne 31. 10. 2016. Školní kola by měla proběhnout na všech školách od 24. 10. 2016 do 25. 10. 2016 s doporučeným termínem konání 25. 10. 2016. Celoměstská kola se konají na Stanici přírodovědců od 21. 11. 2016 do 23. 11. 2016. Informace o postupujících bude rozeslána do 14. 11. 2016.
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
 
Městské kolo kategorie A proběhne na Stanici přírodovědců 21. 11. 2016
Městské kolo kategorie B proběhne na Stanici přírodovědců 22. 11. 2016
Městské kolo kategorie C proběhne na Stanici přírodovědců 23. 11. 2016
 
Vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů
Vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhlo v pondělí 28. 11. 2016 v sále hlavní budovy Stanice přírodovědců. Účastníci kategorie A se dostavili ve 14 hodin, kategorie B ve 14.15 a kategorie C ve 14.30. Diplom obdrželi všichni účastníci městského kola (lze vyzvednout na Stanici přírodovědců). Pro první tři místa z každé kategorie byla připravena odměna v podobě knižní poukázky, 4. a 5. místo obdrži drobnou cenu.
 
Maximální počet bodů, které bylo možné získat:
Teoretická část 63 bodů, praktická část 35 bodů, celkem tedy 98 bodů.
 
Maximální počet bodů, které bylo možné získat:
Teoretická část 66 bodů, praktická část 43 bodů, celkem tedy 109 bodů.
 
Maximální počet bodů, které bylo možné získat:
Teoretická část 45 bodů, praktická část 24 bodů, celkem tedy 69 bodů.

 

 

Podobné články

Chemická olympiáda
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.
Pět stovek závodníků v pražské Stromovce
Téměř pět stovek hřáčů, kteří přišli poměřit své síly mezi sebou ve stopovací hře Prahou křížem krážem, se sešlo v neděli 5. 11. 2017 ráno nebo po obědě před Planetáriem na pražském Výstavišti. Co celé hře předcházelo a jak si účastníci vedli?
Ptáci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Bodový program
Bodový program je založen na principu sbírání bodů za využívané volnočasové a zájmové aktivity v DDM hl. m. Prahy. Jeho čerpání podporuje účastníky v dalších volnočasových a zájmových aktivitách, pobytových akcích, příměstských táborech, jednorázových workshopech a akcích v DDM hl. m. Prahy nebo hmotných věcech podporujících zdravý životní styl, bezpečnost a rozvoj osobnosti.
Výlet do Zoo Chuchle
Kdo má rád psy, jde s Vandou na výlet! A kdo ne, tak také ;-). Jsou vychovaní, netřeba se jich bát. Sobota 24. 3. – Chuchelský háj a lesní zoo s Vandou Klimešovou a jejími psy. Rezervace míst na adrese: marie.roubickova@ddmpraha.cz
Mikroskopování
Varianty od základů práce s mikroskopem, po pokročilé mikroskopování, v nabídce máme prvoky, mnohobuněčné mikroskopické živočichy, řasy, hmyz a další. Výroba dočasných preparátů. K programu je připojena prohlídka našeho areálu.
Bezobratlí
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Výstava Tajuplné ostrovy
Rezervujte si ve vašem diáři některý den v týdnu od 23. 4. do 29. 4. 2018, ať můžete navštívit naši výstavu na téma "Fauna a flóra exotických ostrovů".
O nás
Stanice přírodovědců nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Areál se nachází za Obchodním centrem Nový Smíchov v parku Sacre Coeur.