Pražský glóbus

Původní odborná dvoukolová soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Prvotní impuls k uspořádání regionální geografické soutěže, která dodnes nese název Pražský glóbus, vznikl v průběhu roku 2000. Duchovním otcem soutěže je pan RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. – autor nespočtu odborných publikací, geograf, pedagog a dlouholetý spolupracovník Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Soutěži zůstává jako její aktivní spoluautor a odborný garant věrný dodnes. Každoročně připravuje soutěžní úlohy školního i městského kola pro nejstarší účastníky (kategorie C). Stálý autorský tým doplňuje paní RNDr. Vlasta Coufalová – ředitelka Stanice přírodovědců (kategorie A) a pan PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. – pedagog a externí spolupracovník Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy (kategorie B). Průběh soutěže je rozdělen na kolo školní a krajské, veškeré podklady k Pražskému glóbu připravuje organizátor. Pro jednotlivá kola všech kategorií jsou připraveny shodné okruhy:
Teoretická část (45 minut) – test všeobecných geografických znalostí
Praktická část (45 minut) – práce s mapou

Soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol a probíhá ve třech kategoriích:
Kategorie A – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. a 2. ročníku).
Kategorie B – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).
Kategorie C – žáci středních škol a gymnázií (u čtyřletých gymnázií 1. až 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 3. až 6. ročníku, u osmiletých gymnázií 5. až 8. ročníku).
 
Pražský glóbus 2023 – 23. ročník soutěže
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola soutěže Pražský glóbus a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na e-mail: hrdina@ddmpraha.cz
Předem přihlášeným školám bude rozesláno zadání soutěžních úloh vybraných kategorií do poloviny října. Školní kola by měla proběhnout na všech školách do pátku 3. listopadu 2022, výsledky z jednotlivých škol se zasílají elektronicky na výše uvedený e-mail a to nejpozději do pátku 10. listopadu 2023. Krajská kola se letos budou konat na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy od 20. do 22. 11. 2023. Informace o datu vyhlášení krajského kola (spojeném s předáním diplomů a cen), je soutěžícím sdělena přímo v den konání krajského kola. Případné opožděné vyzvednutí diplomu či ceny je možné pouze po předchozí domluvě, a to do začátku vánočních prázdnin. Rozeslání výsledkových listin proběhne jako každoročně až po oficiálním vyhlášení elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.
 
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
 
Krajská kola soutěže 2023
Krajské kolo kategorie A proběhne na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 20. 11. 2023
Krajské kolo kategorie B proběhne na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 21. 11. 2023
Krajské kolo kategorie C proběhne na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 22. 11. 2023
 
Výsledky krajských kol soutěže 2023
Výsledky krajských kol 23. ročníku soutěže Pražský glóbus byly vyhlášeny v úterý 28. 11. 2023 (kategorie A v 17.45 hodin, kategorie B v 18.00 hodin a kategorie C v 18.15 hodin). Výsledkové listiny byly následně ve středu 29. 11. 2023 rozeslány školním garantům soutěže. V den vyhlášení nepřevzaté diplomy (připravené pro všechny soutěžící) a ceny (pro první tři místa) lze vyzvednout vždy v pondělí až středu od 8 do 17.30 hodin přímo v místě konání krajských kol, tj. na adrese: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5. Vše je již připraveno na předání v kanceláři číslo 1, v hlavní budově areálu. Vyzvednutí diplomů a cen je možné nejpozději do vánočních prázdnin (tedy do středy 20. 12. 2023).