DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Pražský glóbusPůvodní odborná dvoukolová soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Prvotní impuls k uspořádání regionální geografické soutěže, která dodnes nese název Pražský glóbus, vznikl v průběhu roku 2000. Duchovním otcem soutěže je pan RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. – autor nespočtu odborných publikací, geograf, pedagog a dlouholetý spolupracovník Stanice přírodovědců. Soutěži zůstává jako její aktivní spoluautor a odborný garant věrný dodnes. Každoročně připravuje soutěžní úlohy školního i městského kola pro nejstarší účastníky (kategorie C). Stálý autorský tým doplňuje paní RNDr. Vlasta Coufalová – ředitelka Stanice přírodovědců (kategorie A) a pan PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. – pedagog a externí spolupracovník Stanice přírodovědců (kategorie B). Průběh soutěže je rozdělen na kola školní a  městská, veškeré podklady k Pražskému glóbusu připravuje organizátor. Pro jednotlivá kola všech kategorií jsou připraveny shodné okruhy:
Teoretická část – test všeobecných geografických znalostí
Praktická část – práce s mapou

Soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol a probíhá ve třech kategoriích:
Kategorie A – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. a 2. ročníku).
Kategorie B – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).
Kategorie C – studenti středních škol a gymnázií (u čtyřletých gymnázií 1. až 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 3. až 6. ročníku, u osmiletých gymnázií 5. až 8. ročníku).
 
Pražský glóbus 2018
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola Pražského glóbusu a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na mail: hrdina@ddmpraha.cz
Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Kapacita celoměstského kola bude doplněna o soutěžící, kteří se ve školním kole umístili na 2. a horším místě a získali v rámci celé Prahy nejvíce bodů. Školní kola by měla proběhnout na všech školách od 22. 10. 2018 do 23. 10. 2018 s doporučeným termínem konání 22. 10. 2018. Uzávěrka elektronických výsledků školního kola proběhne 31. 10. 2018. Celoměstská kola se konají na Stanici přírodovědců DDM hlavního města Prahy od 19. 11. 2018 do 21. 11. 2018. Informace o postupujících bude rozeslána do 12. 11. 2018.
 
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
 
Městské kolo kategorie A proběhne na Stanici přírodovědců DDM hlavního města Prahy 19. 11. 2018
Městské kolo kategorie B proběhne na Stanici přírodovědců DDM hlavního města Prahy 20. 11. 2018
Městské kolo kategorie C proběhne na Stanici přírodovědců DDM hlavního města Prahy 21. 11. 2018
 
Vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů 2017
Vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhlo v úterý 28. 11. 2017 v sále hlavní budovy Stanice přírodovědců. Účastníci kategorie A se dostavili ve 14 hodin, kategorie B ve 14.15 a kategorie C ve 14.30. Diplom obdrželi všichni účastníci městského kola (lze vyzvednout na Stanici přírodovědců). Pro první tři místa z každé kategorie byla připravena odměna v podobě knižní poukázky, 4. a 5. místo obdrži drobnou cenu.
 
Hodnocení celoměstského kola soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí počet dosažených bodů v praktické části.
 
Příjemnou novinkou pro letošní soutěžící bylo navázání partnerství s vydavatelstvím české verze renomovaného cestovatelského časopisu "National Geographic". Ten pro finalisty v každé z kategorií připravil odměnu v podobě ročního předplatného tohoto prestižního čtrnáctideníku a tištěné výtisky na rozdání pro příchozí, v den vyhlášení výsledků. Pro všechny soutěžící i jejich pedagogy, kteří je na soutěž připravili, pak náš nový partner připravil i možnost zvýhodněného ročního předplatného. Nezbývá, nežli vydavatelství „National Geographic“ velmi poděkovat za podporu a zájem o nadané geografy!
 
Pražský glóbus 2016
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola Pražského glóbusu a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na e-mail: hrdina@ddmpraha.cz
Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Kapacita celoměstského kola bude doplněna o soutěžící, kteří se ve školním kole umístili na 2. a nižším místě a získali v rámci celé Prahy nejvíce bodů. Uzávěrka výsledků školního kola proběhne 31. 10. 2016. Školní kola by měla proběhnout na všech školách od 24. 10. 2016 do 25. 10. 2016 s doporučeným termínem konání 25. 10. 2016. Celoměstská kola se konají na Stanici přírodovědců od 21. 11. 2016 do 23. 11. 2016. Informace o postupujících bude rozeslána do 14. 11. 2016.
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
 
Městské kolo kategorie A proběhne na Stanici přírodovědců 21. 11. 2016
Městské kolo kategorie B proběhne na Stanici přírodovědců 22. 11. 2016
Městské kolo kategorie C proběhne na Stanici přírodovědců 23. 11. 2016
 
Vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů
Vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhlo v pondělí 28. 11. 2016 v sále hlavní budovy Stanice přírodovědců. Účastníci kategorie A se dostavili ve 14 hodin, kategorie B ve 14.15 a kategorie C ve 14.30. Diplom obdrželi všichni účastníci městského kola (lze vyzvednout na Stanici přírodovědců). Pro první tři místa z každé kategorie byla připravena odměna v podobě knižní poukázky, 4. a 5. místo obdrži drobnou cenu.
 
Maximální počet bodů, které bylo možné získat:
Teoretická část 63 bodů, praktická část 35 bodů, celkem tedy 98 bodů.
 
Maximální počet bodů, které bylo možné získat:
Teoretická část 66 bodů, praktická část 43 bodů, celkem tedy 109 bodů.
 
Maximální počet bodů, které bylo možné získat:
Teoretická část 45 bodů, praktická část 24 bodů, celkem tedy 69 bodů.

 

 

Podobné články

Ladronkafest 2018
Ladronkafest je největším volnočasovým festivalem ve střední Evropě. DDM hl. m. Prahy je největší volnočasové středisko v Česku. Je tedy jasné, že na této akci nemůžeme chybět. Letošní 17. ročník se bude již tradičně konat v pražském parku Ladronka v sobotu 15. 9. 2018.
Botanická soutěž
Stanice přírodovědců pořádá soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol.
ZŠ A. Čermáka
Zájmová činnost Stanice techniků na ZŠ A. Čermáka. Nabídka pro školní rok 2017 / 2018
Dotace MČ Praha 5
Za podpory Městské části Prahy 5 se nám daří udržovat naši zahradu, připravovat rozmanité výukové programy pro školy a pořádat tematická odpoledne pro veřejnost.
Dlouhomladí

Na jaře 2017 byly na střediscích DDM hl. m. Prahy otevřeny kurzy pro seniory – vždy podle zaměření střediska (počítače na Stanici techniků, zahradničení na Stanici přírodovědců, cvičení na Stadionu mládeže...). V tvůrčím, komunitním prostředí bylo jen přirozené rozšířit nabídku aktivit napříč generacemi.
Sázavské pádlo 2018
Měli jste jako děti nějakou akci, na kterou jste se těšili celý rok dopředu, a když skončila už jste se nemohli dočkat dalšího roku? Většina mých přátel se takto těšila na letní tábor, kde zase uvidí své kamarády, či na Vánoce a kupu nových dárků. Samozřejmě tábory a pečení cukroví s mamkou jsou fajn, ale já se vždy těšila na Sázavské pádlo.
Co je nového ve Spektru?
Kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 17. 9., není-li stanoveno jinak. I pro letošní rok jsme si u nás, v Karlínském Spektru, připravili několik novinek.
Bezobratlí
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.