DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Pražský glóbusPůvodní odborná dvoukolová soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Prvotní impuls k uspořádání regionální geografické soutěže, která dodnes nese název Pražský glóbus, vznikl v průběhu roku 2000. Duchovním otcem soutěže je pan RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. – autor nespočtu odborných publikací, geograf, pedagog a dlouholetý spolupracovník Stanice přírodovědců. Soutěži zůstává jako její aktivní spoluautor a odborný garant věrný dodnes. Každoročně připravuje soutěžní úlohy školního i městského kola pro nejstarší účastníky (kategorie C). Stálý autorský tým doplňuje paní RNDr. Vlasta Coufalová – ředitelka Stanice přírodovědců (kategorie A) a pan PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. – pedagog a externí spolupracovník Stanice přírodovědců (kategorie B). Průběh soutěže je rozdělen na kola školní a  městská, veškeré podklady k Pražskému glóbusu připravuje organizátor. Pro jednotlivá kola všech kategorií jsou připraveny shodné okruhy:
Teoretická část – test všeobecných geografických znalostí
Praktická část – práce s mapou

Soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol a probíhá ve třech kategoriích:
Kategorie A – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. a 2. ročníku).
Kategorie B – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).
Kategorie C – studenti středních škol a gymnázií (u čtyřletých gymnázií 1. až 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 3. až 6. ročníku, u osmiletých gymnázií 5. až 8. ročníku).
 
Pražský glóbus 2017
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola Pražského glóbusu a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na mail: hrdina@ddmpraha.cz
Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Kapacita celoměstského kola bude doplněna o soutěžící, kteří se ve školním kole umístili na 2. a horším místě a získali v rámci celé Prahy nejvíce bodů. Uzávěrka výsledků školního kola proběhne 31. 10. 2017. Školní kola by měla proběhnout na všech školách od 24. 10. 2017 do 25. 10. 2017 s doporučeným termínem konání 24. 10. 2017. Celoměstská kola se konají na Stanici přírodovědců od 20. 11. 2017 do 22. 11. 2017. Informace o postupujících bude rozeslána do 13. 11. 2017.
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
 
Městské kolo kat. A proběhne na Stanici přírodovědců 20. 11. 2017
Městské kolo kat. B proběhne na Stanici přírodovědců 21. 11. 2017
Městské kolo kat. C proběhne na Stanici přírodovědců 22. 11. 2017
 
Vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů
Vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhlo v úterý 28. 11. 2017 v sále hlavní budovy Stanice přírodovědců. Účastníci kategorie A se dostavili ve 14 hodin, kategorie B ve 14.15 a kategorie C ve 14.30. Diplom obdrželi všichni účastníci městského kola (lze vyzvednout na Stanici přírodovědců). Pro první tři místa z každé kategorie byla připravena odměna v podobě knižní poukázky, 4. a 5. místo obdrži drobnou cenu.
 
Hodnocení celoměstského kola soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí počet dosažených bodů v praktické části.
 
Příjemnou novinkou pro letošní soutěžící bylo navázání partnerství s vydavatelstvím české verze renomovaného cestovatelského časopisu "National Geographic". Ten pro finalisty v každé z kategorií připravil odměnu v podobě ročního předplatného tohoto prestižního čtrnáctideníku a tištěné výtisky na rozdání pro příchozí, v den vyhlášení výsledků. Pro všechny soutěžící i jejich pedagogy, kteří je na soutěž připravili, pak náš nový partner připravil i možnost zvýhodněného ročního předplatného. Nezbývá, nežli vydavatelství „National Geographic“ velmi poděkovat za podporu a zájem o nadané geografy!
 
Pražský glóbus 2016
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola Pražského glóbusu a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na e-mail: hrdina@ddmpraha.cz
Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Kapacita celoměstského kola bude doplněna o soutěžící, kteří se ve školním kole umístili na 2. a nižším místě a získali v rámci celé Prahy nejvíce bodů. Uzávěrka výsledků školního kola proběhne 31. 10. 2016. Školní kola by měla proběhnout na všech školách od 24. 10. 2016 do 25. 10. 2016 s doporučeným termínem konání 25. 10. 2016. Celoměstská kola se konají na Stanici přírodovědců od 21. 11. 2016 do 23. 11. 2016. Informace o postupujících bude rozeslána do 14. 11. 2016.
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
 
Městské kolo kategorie A proběhne na Stanici přírodovědců 21. 11. 2016
Městské kolo kategorie B proběhne na Stanici přírodovědců 22. 11. 2016
Městské kolo kategorie C proběhne na Stanici přírodovědců 23. 11. 2016
 
Vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů
Vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhlo v pondělí 28. 11. 2016 v sále hlavní budovy Stanice přírodovědců. Účastníci kategorie A se dostavili ve 14 hodin, kategorie B ve 14.15 a kategorie C ve 14.30. Diplom obdrželi všichni účastníci městského kola (lze vyzvednout na Stanici přírodovědců). Pro první tři místa z každé kategorie byla připravena odměna v podobě knižní poukázky, 4. a 5. místo obdrži drobnou cenu.
 
Maximální počet bodů, které bylo možné získat:
Teoretická část 63 bodů, praktická část 35 bodů, celkem tedy 98 bodů.
 
Maximální počet bodů, které bylo možné získat:
Teoretická část 66 bodů, praktická část 43 bodů, celkem tedy 109 bodů.
 
Maximální počet bodů, které bylo možné získat:
Teoretická část 45 bodů, praktická část 24 bodů, celkem tedy 69 bodů.

 

 

Podobné články

Bezobratlí
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Pět stovek závodníků v pražské Stromovce
Téměř pět stovek hřáčů, kteří přišli poměřit své síly mezi sebou ve stopovací hře Prahou křížem krážem, se sešlo v neděli 5. 11. 2017 ráno nebo po obědě před Planetáriem na pražském Výstavišti. Co celé hře předcházelo a jak si účastníci vedli?
PaVěda
Baví vaše dítě zkoušet experimentovat nebo sestavovat roboty z čehokoli, co najde doma? Právě pro vás otevíráme nové badatelské kroužky PaVěda – Parádní Věda, které startují od září v DDM hl. m. Prahy a jsou určeny dětem již od pěti let. Parádní věda probíhá ve Stanici techniků, Stanici přírodovědců a v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy, a to ve dvou úrovních – PaVěda 1
Soutěže
Pravidelně pořádáme několik soutěží: Botanickou a Floristickou soutěž, Pražský globus, Mladého zahrádkáře, Krokouše a Foto na šňůře.
Botanická soutěž
Stanice přírodovědců pořádá soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol.
Plazi
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Dlouhomladí

Na jaře 2017 byly na střediscích DDM hl. m. Prahy otevřeny kurzy pro seniory – vždy podle zaměření střediska (počítače na Stanici techniků, zahradničení na Stanici přírodovědců, cvičení na Stadionu mládeže...). V tvůrčím, komunitním prostředí bylo jen přirozené rozšířit nabídku aktivit napříč generacemi.
Kameny v pražském metru
Vycházka několika stanicemi pražského metra. Poznávání leštěných hornin v obkladech a dlažbách zastávek. Pozorování jednotlivých minerálů a zkamenělin v leštěných horninách. 
Květnové sobotní kroužky
Každé sobotní dopoledne máme pro děti připravený zajímavý program v rámci kroužku Poznávání přírody. Přihlásit můžete své dítě buď na jednu vybranou lekci nebo třeba na 5 lekcí za sníženou cenu.
Obojživelníci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.