DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

Pražský glóbus

Původní odborná dvoukolová soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Prvotní impuls k uspořádání regionální geografické soutěže, která dodnes nese název Pražský glóbus, vznikl v průběhu roku 2000. Duchovním otcem soutěže je pan RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. – autor nespočtu odborných publikací, geograf, pedagog a dlouholetý spolupracovník Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy. Soutěži zůstává jako její aktivní spoluautor a odborný garant věrný dodnes. Každoročně připravuje soutěžní úlohy školního i městského kola pro nejstarší účastníky (kategorie C). Stálý autorský tým doplňuje paní RNDr. Vlasta Coufalová – ředitelka Stanice přírodovědců (kategorie A) a pan PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. – pedagog a externí spolupracovník Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy (kategorie B). Průběh soutěže je rozdělen na kolo školní a krajské, veškeré podklady k Pražskému glóbu připravuje organizátor. Pro jednotlivá kola všech kategorií jsou připraveny shodné okruhy:
Teoretická část – test všeobecných geografických znalostí
Praktická část – práce s mapou

Soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol a probíhá ve třech kategoriích:
Kategorie A – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. a 2. ročníku).
Kategorie B – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).
Kategorie C – studenti středních škol a gymnázií (u čtyřletých gymnázií 1. až 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 3. až 6. ročníku, u osmiletých gymnázií 5. až 8. ročníku).
 
Pražský glóbus 2020
Po obdržení přihlášky se rozesílají pokyny pro organizátory školního kola soutěže Pražský glóbus a pracovní protokoly pro příslušné kategorie včetně autorských řešení. Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na mail: hrdina@ddmpraha.cz
Předem přihlášeným školám bude rozesláno zadání soutěžních úloh vybraných kategorií na počátku října 2020. Školní kola by měla proběhnout na všech školách do 13. listopadu 2020, výsledky z jednotlivých škol se zasílají elektronicky na výše uvedený e-mail do 15. listopadu 2020. Z důvodu aktuálních omezení doporučujeme pořádání školních kol zjednodušenou on-line formou. Rozesláním zadání soutěž započne, a soutěžící musí jeho vyplněnou formu vyučujícímu zaslat zpět nejpozději do 90 minut, což je maximální možný čas pro jeho řešení. Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Kapacita celoměstského kola bude doplněna o soutěžící, kteří se ve školním kole umístili na 2. a horším místě a získali v rámci celé Prahy nejvíce bodů. Celoměstská kola se letos nekonají na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy, ale rovněž distanční on-line formou. Termín krajských kol i následný způsob oficiálního vyhlášení je v přípravě. Rozeslání výsledkových listin proběhne jako každoročně až po oficiálním vyhlášení elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.
 
Hodnocení soutěže
Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí stejně jako v minulých ročnících počet dosažených bodů v praktické části. Vítězem a lépe hodnoceným se tedy stává účastník s lepší praktickou částí.
 
Krajská kola soutěže 2019
Krajské kolo kategorie A proběhlo na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 18. 11. 2019
Krajské kolo kategorie B proběhlo na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 19. 11. 2019
Krajské kolo kategorie C proběhlo na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy 20. 11. 2019
 
 

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Přihlašování na kroužky jezdectví 2021/22

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápis do dopolední školky CPD Vlaštovka pro školní rok 2021/2022 zahájen

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nové hudební kroužky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Vrch Petřín

  VÍCE INFORMACÍ