DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Biologická olympiádaHlavním garantem olympiády akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Biologické olympiády (ÚK BiO). Oficiální stránky Biologické olympiády naleznete na adrese: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze. Přihlásit se k účasti v Biologické olympiádě (BiO) je možné na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz
 
Složení krajské komise: 
Předseda: RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
Tajemník: Michal Hrdina
Členové:   
RNDr. Olga Rothová   
RNDr. Vlasta Coufalová
RNDr. Vladimír Hanzal    
Mgr. Kristýna Sedláčková    
Mgr. Petr Šíma
Ing. Michal Plundra
Bc. Karel Kodejš  
Aneta Tremerová
Michal Hrdina 
 
Složení obvodní komise:

Praha 1: Základní církevní škola – Ostrovní 9
Ing. Jana Šafusová, předsedkyně, tel.: 224 931 495, 224 930 122, safusova@seznam.cz

Praha 2: Dům dětí a mládeže Praha 2 – Lublaňská 18
Mgr. Tereza Zenklová, tel.: 702 031 409, 222 510 746, tereza.zenklova@ddm-ph2.cz

Praha 3: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita – Na Balkáně 100
Eva Němcová, tajemnice, tel.: 271 771 012, 271 771 025, 271 771 026, eva.nemcova@ulita.cz
 
Praha 4: Dům dětí a mládeže Jižní Město – Květnového vítězství 2126
Mgr. Věra Belešová, tajemnice, tel.: 272 929 545, belesova.vera@ddmjm.cz
Mgr. Helena Lukešová, předsedkyně, tel.: 261 109 547, 2 61 109 547, helena_lukesova@atlas.cz
 
Praha 5: Dům dětí a mládeže Praha 5 – Štefánikova 11
Ing. Jaroslav Bastl, tajemník, tel.: 257 323 918,  jarda.bastl@ddmpraha5.cz
 
Praha 6: Dům dětí a mládeže Praha 6 – U Boroviček 1/648
Mgr. Jiří Podlaha, tajemník, tel.: 235 323 333, podlaha@ddmp6.cz
Základní škola – Bílá 1
Jana Svobodová, předsedkyně, tel.: 246 037 731 linka 528, svobodova@zsbila.cz
 
Praha 7: Dům dětí a mládeže Praha 7 – Na Výšinách 1
Vlasta Trnková, tajemnice, tel.: 724 350 606, vlastatrn@volny.cz
 
Praha 8: Dům dětí a mládeže Praha 8 – Dolákova 537
Mgr. Hana Králová, tel.: 233 553 790, kralova@ddmpraha8.cz
ZŠ Na Šutce – Na Šutce 440
Mgr. Šarka Pelikánová, předsedkyně, tel.: 284 685 856 linka 33
 
Praha 9: Dům dětí a mládeže Praha 9 – Generála Janouška 1060
Lenka Suchopárová, tel.: 286 889 428, Lenka.Suchoparova@ddmpraha9.cz
 
Praha 10: Základní škola – Hostýnská
Štěpán Peterka, peterka@hostynska.cz
 
 
Biologická olympiáda – 53. ročník (2018/2019)
Zadání školních kol kategorií C a D bude připraveno u obvodních garantů soutěže. Členy školních i obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků nejpozději do týdne od data ukončení příslušného kola soutěže! Děkujeme.
 
Harmonogram 53. ročníku Biologické olympiády

 

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Školní kolo

do 22. 2. 2019

do 22. 2. 2019

do 8. 2. 2019

do 8. 2. 2019

Okresní kolo

10. 4. 2019

16. 4. 2019

Krajské kolo

29. 3. 2019

5. 4. 2019

16. 5. 2019

24. 5. 2019

Ústřední kolo

23. – 27. 4. 2019

 
Struktura jednotlivých kol 
Školní kola BiO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozím přihlášení u garantů obvodních (kategorie C a D) případně garanta krajského (kategorie A a B).
Obvodní kola BiO jsou zajišťována příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola.
Krajská kola BiO všech kategorií probíhají ve stanovených termínech v prostorách Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy (Drtinova 1a, Praha 5). Postupující soutěžící jsou kontaktováni prostřednictvím krajského (A a B) či obvodních (C a D) garantů soutěže.
 
Odborná soustředění
Letní odborné soustředění Biologické olympiády (LOS BiO ) bude jako každoročně probíhat v Běstvině - termín je v přípravě.
Přípravného výběrového soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou se zúčastní řešitelé ústředního kola BiO, kteří obsadili 1. až 12. místo a zároveň splňují věkovou hranici stanovenou pro účast v Mezinárodní biologické olympiádě. Přesné termíny se dolaďují.
První část soustředění – termín je v přípravě.
Druhá část soustředění – termín je v přípravě.
 
Biologická olympiáda – 52. ročník (2017/2018)
Kategorie A
V pondělí 26. 3. 2018 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie A.
Výsledková listina
Vyhlášení kategorie A proběhlo v úterý 27. 3. 2018 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v praktické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % = 78 bodů) jsou označeni tučně.
 
Kategorie B
V pátek 6. 4. 2018 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie B.
Výsledková listina
Vyhlášení kategorie B proběhlo ve středu 11. 4. 2018 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v praktické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % = 78 bodů) jsou označeni tučně.
 
Kategorie C
Ve čtvrtek 17. 5. 2018 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie C.
Výsledková listina
Vyhlášení kategorie C proběhlo v pondělí 21. 5. 2018 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v teoretické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % = 107,5 bodu a více) jsou označeni tučně.
 
Kategorie D
V pátek 25. 5. 2018 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie D.
Výsledková listina
Vyhlášení kategorie D proběhlo v úterý 29. 5. 2018 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v teoretické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % = 97,8 bodu a více) jsou označeni tučně.
 
Biologická olympiáda – 51. ročník (2016/17)
Kategorie A a B – Účastnícím se školám je k dispozici zadání školních kol pro kategorie A a B i přípravné texty vydávané každoročně k aktuálnímu tématu. Letošní ročník prezentuje brožura "Život je jen náhoda – Evoluce života na Zemi".
Kategorie C a D – Zadání školních kol kategorií C a D je připraveno u obvodních garantů soutěže.
 
Členy školních i obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků nejpozději do týdne od data ukončení příslušného kola soutěže!
 
Harmonogram 51. ročníku Biologické olympiády

 

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Školní kolo

do 24. 2. 2017

do 24. 2. 2017

do 10. 2. 2017

do 10. 2. 2017

Okresní kolo

20. 4. 2017

10. 4. 2017

Krajské kolo

31. 3. 2017

7. 4. 2017

17. 5. 2017

25. 5. 2017

Ústřední kolo

24. – 28. 4. 2017

 
 
Struktura jednotlivých kol 
Školní kola BiO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozím přihlášení u garantů obvodních (kategorie C a D) případně garanta krajského (kategorie A a B).
Obvodní kola BiO jsou zajišťována příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola.
Krajská kola BiO všech kategorií probíhají ve stanovených termínech v prostorách Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy (Drtinova 1a, Praha 5). Postupující soutěžící jsou kontaktováni prostřednictvím krajského (A a B) či obvodních (C a D) garantů soutěže.
Ústřední kolo BiO Pro 51. ročník prozatím nejsou data k dispozici.
Mezinárodní biologická olympiáda (27. ročník) – The International Biology Olympiad (IBO) je určena pro soutěžící BiO kategorie A. V přípravě.
Odborná soustředění
Letní odborné soustředění Biologické olympiády (LOS BiO ) bude jako každoročně probíhat v Běstvině. LOS BiO je v přípravě.
Přípravného výběrového soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou se zúčastní řešitelé ústředního kola BiO, kteří obsadili 1. až 12. místo a zároveň splňují věkovou hranici stanovenou pro účast v Mezinárodní biologické olympiádě. Přesné termíny se dolaďují.
První část soustředění – v přípravě.
Druhá část soustředění – v přípravě.
 
Kategorie A
V pátek 31. 3. 2017 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie A.
Prosíme finalisty kategorie A (na prvních 4 místech), aby se ještě v den vyhlášení přihlásili do celostátního kola. Děkujeme.
Vyhlášení kategorie A proběhlo ve středu 5. 4. 2017 od 13.30 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v praktické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % = 78 bodů) jsou označeni tučně.
 
Kategorie B
V pátek 7. 4. 2017 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie B.
Vyhlášení kategorie B proběhlo v úterý 11. 4. 2017 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v praktické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % = 78 bodů) jsou označeni tučně.
 
Kategorie C
Ve středu 17. 5. 2017 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie C.
Vyhlášení kategorie C proběhlo v úterý 23. 5. 2017 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v teoretické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % více než 118,5 bodu) jsou označeni tučně.
 
Kategorie D
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie D.
Vyhlášení kategorie D proběhlo v úterý 30. 5. 2017 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v teoretické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % více než 104 bodů) jsou označeni tučně.

Podobné články

O nás
Stanice přírodovědců nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Areál se nachází za Obchodním centrem Nový Smíchov v parku Sacre Coeur.
Chemická olympiáda
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.
Divadelní – hudební sál
Kinosál – víceúčelový sál s pódiem a projektorem
rozměry:
sálu: 4,8x12m, pódia: 4x4,8m, (50 míst k sezení)
cena:
200 Kč/h místnost, 50 Kč/h projektor, 100 Kč blok flipchartových papírů (25 ks)

Olympiády
Organizujeme a garantujeme krajská kola Chemické, Zeměpisné a Biologické olympiády.
Soutěže
Pravidelně pořádáme několik soutěží: Botanickou a Floristickou soutěž, Pražský globus, Mladého zahrádkáře, Krokouše a Foto na šňůře.