DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
přihlášení (kroužky, tábory)

Biologická olympiádaHlavním garantem olympiády akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Biologické olympiády (ÚK BiO). Oficiální stránky Biologické olympiády naleznete na adrese: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze. Přihlásit se k účasti v Biologické olympiádě (BiO) je možné na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz
 
Složení krajské komise: 
Předseda: RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
Tajemník: Michal Hrdina
Členové:   
RNDr. Olga Rothová   
RNDr. Vlasta Coufalová
RNDr. Vladimír Hanzal    
Mgr. Kristýna Sedláčková    
Mgr. Petr Šíma
Ing. Michal Plundra
Bc. Karel Kodejš  
Aneta Tremerová
Michal Hrdina 
 
Složení obvodní komise:

Praha 1: Základní církevní škola – Ostrovní 9
Ing. Jana Šafusová, předsedkyně, tel.: 224 931 495, 224 930 122, safusova@seznam.cz

Praha 2: Dům dětí a mládeže Praha 2 – Lublaňská 18
Mgr. Tereza Zenklová, tel.: 702 031 409, 222 510 746, tereza.zenklova@ddm-ph2.cz

Praha 3: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita – Na Balkáně 100
Eva Němcová, tajemnice, tel.: 271 771 012, 271 771 025, 271 771 026, eva.nemcova@ulita.cz
 
Praha 4: Dům dětí a mládeže Jižní Město – Květnového vítězství 2126
Mgr. Věra Belešová, tajemnice, tel.: 272 929 545, belesova.vera@ddmjm.cz
 
Mgr. Helena Lukešová, předsedkyně, tel.: 261 109 547, 2 61 109 547, helena_lukesova@atlas.cz
Praha 5: Dům dětí a mládeže Praha 5 – Štefánikova 11
Ing. Jaroslav Bastl, tajemník, tel.: 257 323 918,  kapipi@seznam.cz
 
Praha 6: Dům dětí a mládeže Praha 6 – U Boroviček 1/648
Mgr. Jiří Podlaha, tajemník, tel.: 235 323 333, podlaha@ddmp6.cz
Základní škola – Bílá 1
Jana Svobodová, předsedkyně, tel.: 246 037 731 linka 528, svobodova@zsbila.cz
 
Praha 7: Dům dětí a mládeže Praha 7 – Na Výšinách 1
Vlasta Trnková, tajemnice, tel.: 724 350 606, vlastatrn@volny.cz
 
Praha 8: Dům dětí a mládeže Praha 8 – Dolákova 537
Mgr. Hana Králová, tel.: 233 553 790, kralova@ddmpraha8.cz
ZŠ Na Šutce – Na Šutce 440
Mgr. Šarka Pelikánová, předsedkyně, tel.: 284 685 856 linka 33
 
Praha 9: Dům dětí a mládeže Praha 9 – Generála Janouška 1060
Lenka Suchopárová, tel.: 286 889 428, Lenka.Suchoparova@ddmpraha9.cz
 
Praha 10: Základní škola – Hostýnská
Štěpán Peterka, peterka@hostynska.cz
 
 
Biologická olympiáda – 52. ročník (2017/18)
Kategorie A a B – Účastnícím se školám jsou k dispozici přípravné texty vydávané každoročně k aktuálnímu tématu. Letošní ročník prezentuje brožura "Když musíš, tak musíš... aneb Odpady v přírodě".
Kategorie C a D – Téma letošního ročníku je "Pohyb". Zadání školních kol kategorií C a D bude připraveno u obvodních garantů soutěže.
Členy školních i obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků nejpozději do týdne od data ukončení příslušného kola soutěže!
 
Harmonogram 52. ročníku Biologické olympiády

 

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Školní kolo

do 23. 2. 2018

do 23. 2. 2018

do 9. 2. 2018

do 9. 2. 2018

Okresní kolo

-

-

23. 4. 2018

12. 4. 2018

Krajské kolo

26. 3. 2018

6. 4. 2018

17. 5. 2018

25. 5. 2018

Ústřední kolo

23. – 27. 4. 2018

 
Struktura jednotlivých kol 
Školní kola BiO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozím přihlášení u garantů obvodních (kategorie C a D) případně garanta krajského (kategorie A a B).
Obvodní kola BiO jsou zajišťována příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola.
Krajská kola BiO všech kategorií probíhají ve stanovených termínech v prostorách Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy (Drtinova 1a, Praha 5). Postupující soutěžící jsou kontaktováni prostřednictvím krajského (A a B) či obvodních (C a D) garantů soutěže.
Ústřední kolo BiO 52. ročník se bude konat na půdě Mendelovy univerzity v Brně.
Mezinárodní biologická olympiáda (29. ročník) – The International Biology Olympiad (IBO) je určena pro soutěžící BiO kategorie A a uskuteční se 15. – 20. 7. 2018 v Teheránu.
Odborná soustředění
Letní odborné soustředění Biologické olympiády (LOS BiO ) bude jako každoročně probíhat v Běstvině 30. 6. – 14. 7. 2018 a 14. – 28. 7. 2018
Přípravného výběrového soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou se zúčastní řešitelé ústředního kola BiO, kteří obsadili 1. až 12. místo a zároveň splňují věkovou hranici stanovenou pro účast v Mezinárodní biologické olympiádě. Přesné termíny se dolaďují.
První část soustředění – v přípravě.
Druhá část soustředění – v přípravě.

 
Biologická olympiáda – 51. ročník (2016/17)
Kategorie A a B – Účastnícím se školám je k dispozici zadání školních kol pro kategorie A a B i přípravné texty vydávané každoročně k aktuálnímu tématu. Letošní ročník prezentuje brožura "Život je jen náhoda – Evoluce života na Zemi".
Kategorie C a D – Zadání školních kol kategorií C a D je připraveno u obvodních garantů soutěže.
 
Členy školních i obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků nejpozději do týdne od data ukončení příslušného kola soutěže!
 
Harmonogram 51. ročníku Biologické olympiády

 

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Školní kolo

do 24. 2. 2017

do 24. 2. 2017

do 10. 2. 2017

do 10. 2. 2017

Okresní kolo

-

-

20. 4. 2017

10. 4. 2017

Krajské kolo

31. 3. 2017

7. 4. 2017

17. 5. 2017

25. 5. 2017

Ústřední kolo

24. – 28. 4. 2017

-

-

-

 
 
Struktura jednotlivých kol 
Školní kola BiO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozím přihlášení u garantů obvodních (kategorie C a D) případně garanta krajského (kategorie A a B).
Obvodní kola BiO jsou zajišťována příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola.
Krajská kola BiO všech kategorií probíhají ve stanovených termínech v prostorách Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy (Drtinova 1a, Praha 5). Postupující soutěžící jsou kontaktováni prostřednictvím krajského (A a B) či obvodních (C a D) garantů soutěže.
Ústřední kolo BiO Pro 51. ročník prozatím nejsou data k dispozici.
Mezinárodní biologická olympiáda (27. ročník) – The International Biology Olympiad (IBO) je určena pro soutěžící BiO kategorie A. V přípravě.
Odborná soustředění
Letní odborné soustředění Biologické olympiády (LOS BiO ) bude jako každoročně probíhat v Běstvině. LOS BiO je v přípravě.
Přípravného výběrového soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou se zúčastní řešitelé ústředního kola BiO, kteří obsadili 1. až 12. místo a zároveň splňují věkovou hranici stanovenou pro účast v Mezinárodní biologické olympiádě. Přesné termíny se dolaďují.
První část soustředění – v přípravě.
Druhá část soustředění – v přípravě.

 

Kategorie A
V pátek 31. 3. 2017 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie A.
Prosíme finalisty kategorie A (na prvních 4 místech), aby se ještě v den vyhlášení přihlásili do celostátního kola. Děkujeme.
Vyhlášení kategorie A proběhlo ve středu 5. 4. 2017 od 13.30 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v praktické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % = 78 bodů) jsou označeni tučně.
 
Kategorie B
V pátek 7. 4. 2017 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie B.
Vyhlášení kategorie B proběhlo v úterý 11. 4. 2017 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v praktické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % = 78 bodů) jsou označeni tučně.
 
Kategorie C
Ve středu 17. 5. 2017 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie C.
Vyhlášení kategorie C proběhlo v úterý 23. 5. 2017 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v teoretické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % více než 118,5 bodu) jsou označeni tučně.
 
Kategorie D
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 proběhlo na Stanici přírodovědců krajské kolo Biologické olympiády kategorie D.
Vyhlášení kategorie D proběhlo v úterý 30. 5. 2017 od 14.00 hodin na Stanici přírodovědců.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v teoretické části.
Úspěšní řešitelé (ti co dosáhli 60 % více než 104 bodů) jsou označeni tučně.

Podobné články

Soutěže
Pravidelně pořádáme několik soutěží: Botanickou a Floristickou soutěž, Pražský globus, Mladého zahrádkáře, Krokouše a Foto na šňůře.
Olympiády
Organizujeme a garantujeme krajská kola Chemické, Zeměpisné a Biologické olympiády.
Chemická olympiáda
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.
O nás
Stanice přírodovědců nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Areál se nachází za Obchodním centrem Nový Smíchov v parku Sacre Coeur.