DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Login

Dotace MČ Praha 5Za podporu Praze 5 děkujeme.

Podobné články

Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich ckcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.