Loděnice Vltava

Loděnice Vltava je detašovaným pracovištěm Karlínského Spektra umístěná na Libeňském ostrově.

Loděnice Vltava zajišťuje zájmové vzdělávání dětí i dospělých. V rámci této činnosti je vedoucí a instruktoři učí samostatnosti, sebedůvěře, všestrannosti, pomáhají jim nacházet vlastní prostor a rozvíjet jejich zájmy.

Činnost probíhá zejména prostřednictvím jednotlivých oddílů. Každý z nich se schází pravidelně jednou týdně v areálu Loděnice a kromě těchto schůzek organizují výpravy na vodu a do přírody, letní a zimní tábory a mnoho dalších aktivit. Oddíly přijímají nové členy celoročně.

Vodáctví (vodní turistika i divoká voda) je hlavním polem působnosti, který vedoucí oddílů doplňují o jiné sporty a hry, ale také o kreativní činnosti a vzdělávání.

Každý rok pořádá Loděnice ve dnech okolo 8. května závody vodácké všestrannosti Sázavské pádlo, které jsou otevřeny všem vodáckým oddílům.

  • 9 oddílů s pravidelnou činností – jednou týdně schůzka, pravidelné výlety, v zimě týdenní lyžařský výcvik a v létě čtrnáctidenní vodácký putovní tábor
  • přes sto dvacet dětí a více než třicet instruktorů a vedoucích
  • různá zaměření oddílů: některé se věnují vodáctví, jiné zase turistice, některé se více orientují na hry a lehčí vodu, jiné spíše na výkonnostní stránku vodáctví
  • plavba na pramicích, kánoích i kajacích
  • oddíly přijímají nové členy ve věkovém rozmezí přibližně 5 až 14 let po celý rok.

Nízké a vysoké lanové překážky a lezecká stěna

Lanové centrum Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy bylo otevřeno v roce 2003 jako součást po povodních zrekonstruovaného areálu Loděnice Vltava. Prostřednictvím lanových překážek nabízíme účastníkům našich programů možnost zažít něco nevšedního a trochu dobrodružného, překonat svoje limity a získat dobrý pocit z příjemně a aktivně stráveného dne.

Chcete zpestřit vaše hodiny tělesné výchovy, pročistit hlavy svým zaměstnancům, hledáte společnou aktivitu pro vaši rodinu a přátele?
Právě pro vás je tu lanové centrum a jeho programy, které lze podle domluvy nakombinovat podle vašeho přání. Můžete využít lanových překážek, lezecké stěny, kánoí k projížďce na Vltavě a v závěru si opéct buřty nad ohněm nebo uspořádat grilovací párty.

  • 12 vysokých lanových překážek, 3 nízké překážky
  • každoročně proškolovaní instruktoři a instruktorky
  • programy pro školy, školní skupiny
  • programy pro rodiny, veřejnost, firmy

Kontakt: Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz
tel.: 605 888 907
adresa: Libeňský ostrov, Praha 8
web: www.lodenice-vltava.cz, www.vysokalana.cz


Galerie