DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Projekty 

 

Přednášky k olympiádám a soutěžím
Přednášky vhodné zejména pro postupující do krajských kol Biologické olympiády, Chemické olympiády, Ekologické olympiády, Mladého zahrádkáře a Botanické soutěže, ale také pro všechny další zájemce o přírodovědné obory bez ohledu na věk.
S přírodovědcem na cestách
"S přírodovědcem na cestách" je pásmo cestovatelských promítání z celého světa určené široké veřejnosti. V prezentacích jsou navštívené země představeny z pohledu cestovatelů nevyužívajících komerční a turistické možnosti cestování.
Dotace MČ Praha 5
Za podpory Městské části Prahy 5 se nám daří udržovat naši zahradu, připravovat rozmanité výukové programy pro školy a pořádat tematická odpoledne pro veřejnost.
Oslavy narozenin
Firma "Nejlepší narozeniny" pořádá u nás na Stanici přírodovědců originální narozeninové oslavy pro děti spojené s prohlídkou terárií, skleníků, projížďkou na ponících a pohlazením drobných hlodavců, králíků a hada.
Akademie mládeže
Přednášky pro studenty gymnázií, odborných škol a zájemce z řad veřejnosti. Nejbližší témata: Jak uchovávat potraviny aneb Konzervy nejsou jen konzervy, Trendy v medicínském použití kovových materiálů, Ekologicky přijatelné způsoby využití uhlí při výrobě enetgie a chemikálií, Fyzikálně-(bio)chemické principy výroby sýrů, Biodegradabilní polymery pro mikro/nanomotory, Chemické metody v kriminalistice
Český zahrádkářský svaz
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha město a Stanice přírodovědců srdečně zvou na zahrádkářské přednášky spojené s prohlídkou zahrad a tropických skleníků. Témata: Pokojové květiny, Bylinky, tonizující a kořeninové rostliny
Kamenožrout
Korespondenční geologický seminář Přírodovědecké fakulty UK v Praze.