DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Projekty

 

 

Výlety Stanice přírodovědců
Účastníkům našich zájmových útvaru je mimo běžné činnosti věnována každý školní rok i řada doplňkových aktivit (tematická odpoledne, tvořivé dílničky aj.) i větších akcí (Den dětí, čarodějnice aj.). Každoročně se snažíme připravit i výlety na zajímavá místa spojená s přírodou či historií a to nejen v České republice, ale po celé Evropě.
Přednášky k olympiádám a soutěžím
Cyklus přednášek a laboratorních cvičení pro účastníky odborných soutěží a olympiád – Přednášky pořádá ICPS při gymnáziu Botičská spolu se Stanicí přírodovědců DDM hlavního města Prahy.
S přírodovědcem na cestách
"S přírodovědcem na cestách" je pásmo cestovatelských promítání z celého světa určené široké veřejnosti. V prezentacích jsou navštívené země představeny z pohledu cestovatelů nevyužívajících komerční a turistické možnosti cestování. Promítání je tak vždy pohledem na zajímavá a často i téměř neznámá místa, která bychom v katalogu cestovních kanceláří hledali marně. Valná část prezentací je věnována fauně a flóře navštíveného místa.
Dotace MČ Praha 5
Za podpory Městské části Prahy 5 se nám daří udržovat naši zahradu, připravovat rozmanité výukové programy pro školy a pořádat tematická odpoledne pro veřejnost.
Oslavy narozenin
Firma "Nejlepší narozeniny" pořádá u nás na Stanici přírodovědců originální narozeninové oslavy pro děti spojené s prohlídkou terárií, skleníků, projížďkou na ponících a pohlazením drobných hlodavců, králíků a hada.
Akademie mládeže
Přednášky pro studenty gymnázií, odborných škol a zájemce z řad veřejnosti propagované Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy.
Český zahrádkářský svaz
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádá spolu s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Praha-město zahrádkářské přednášky spojené s prohlídkou zahrad a tropických skleníků.
Kamenožrout
Korespondenční geologický seminář Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ
 • Podzimní prázdniny

  VÍCE INFORMACÍ
 • Národní obrození pod taktovkou Karlínského Spektra

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zimní tábor pro předškoláky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Družinka KS nově se zájmovými kluby

  VÍCE INFORMACÍ